Yüz seğirmesi neden olur

Yüz seğirmeleri değişik meslek ve makamlarda bulunan kişilere göre değişen kozmetik ya da estetik sağlık sorunudir. Çünkü öyle bireyler vardır ki ömür boyu yüz seğirmesi ile yaşarlarken, bazı meslek sahipleri örneğin cemiyet içinde mevki ve makam sahibi, sanatkarlar, TV kameraları ile karşı karşıya kalanlar bu estetik sağlık sorunu sebebiyle hastanelerde şifa ararlar.

Yüz seğirmesi sebep olur

Yüz seğirmesi 2 tipi vardır. Birincil tip yüz seğirmesinde beyincikteki atar damar ile yüz siniri arasında yakın bir temas sonrası adete yüz sinirinde sıkışma vardır. Bu baskı yapan atar damarlarda başlangıçta seyrekolamk üzere hastalık müzminleştikçe daha sık olmak üzere göz etrafındaki kaslar ve ağız kenarındaki kaslarda istem dışı kasılmalar şeklinde kendini gösterir.

Yüz seğirmesinin hangi şikayet ve bulguları vardır

Yüz seğirmesi göz ve ağız kenarındaki bazen de boyundaki kasların istem dışı gayrı iradi olarak ritmik kısa süreli kasılmalardır. Bu seğirmeler başlangıçta kısa süreli ağrısız nitelikte olup, sara nöbeti tarzında seyrek gelirken, hastalık kronikleştikçe seyirmeler daha sıklaşır sayısı ve süresi daha uzar sanki göz kapağı kapanır tarzındadır.

Yüz seğirmesi teşhisi nasıl mevzulur ve hangi hastalıklarla karıştırılır

Yüz seğirmesi teşhisinde hasta muayenesi esnasında seğirmelerin şekline ve tipine göre teşhis kolaylıkla mevzulur. Nörolojik muayene ekseriyetle normaldir. Teşhiste beyin Magnetig Rezonans (MR) testi ile atar damar ile sinir arasındaki baskı olup olmadığı araştırılır.

Yüz seğirmesi neden olurYüz seğirmesi neden olur

Yüz seğirmeleri fasial tik, bleferospazm, epilepsi nöbetleri, fasial miyokim, oromandibüler distoni, psikojen hastalıklardan dikkatlice ayırt edilmelidir.

Yüz seğirmesi nörolojik kliniklerden nöroloji ve beyin cerrahi hekimlerince tedavi edilmelidir. ancak hastalık ileri evrede olduğu ve tıbbı tedavi başarısız kaldığı vakit beyin cerrahı trafından beyin ameliyatıyla cerrahi tedavisi yapılmalıdır. Bu mevzu yalnızca beyin cerrahi ve nöroloji hekimlerinin alaka alanıdır.

Yüz seğirmesi bir ileri yaş hastalığıdır

ekseriyetle 50 li yaşlarda sık görülürken, genç erişkinlerde daha ender görülmektedir. Estetik ya da kozmetik bir sıkıntı olan bu hastalıkta tedavi başarısız kaldığında çoğunlukla hastada psikolojik sıkıntıler kaçınılmazdır. Bu yüzden kalıcı ve başarılı tedavisi beyincik ameliyatı ile sağlanmaktadır. Her yaş gurubunda bu ameliyat yapılabilmektedir. Hastalar vasati 1 hafta hastanede kalırken 15 ile 20 gün sonra işine dönmektedirler.

loading...

Yorumunuzu Bırakın