Vakit Namazları Nasıl Kılınır?

vakit Namazı Nasıl Kılınır ?

dört;slam dinine inananların yerine getirmekle yükümlü olduğu beş şart vardır. Bunlar Kelime-i Şahadet getirmek, oruç tutmak, hacca gitmek, zekât vermek ve namaz kılmaktır. Sözlük anlamı Arapçada yakarış manasındaki salât kelimesinden oluşmuştur. Namaz ibadetinin dindeki yeri kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Hz.Muhammed (s.a.v)’in dört;slam dinini haber vermesiyle başlayan Müslümanlıkta namaz süreki yerini kıyamete dek koruyacaktır. çünkü ahrette de namaz ile alakalı sorgu bitmeden diğer suallere geçilmeyecektir.

Namaz kılmak için elbette çoğu vakit fnazkârlık etmek gerekir. Kişi yalnızca uygun durumlarda değil, beş vakit bu ibadeti naz etmelidir. Namazın doğru şekilde nasıl kılınacağı çoğu kimsenin merak ettiği bir konudur. Bu yüzden bu yazımızda vakit namazları için lüzumlu bilgileri size vermeye çalışacağız.

Namaz kılmak için öncelikle doğru bir şekilde abdest alınmalıdır. Daha sonra pak kıyafetler ve pak bir seccade edinilerek ibadete başlanabilir. Dikkat edilmesi gereken hususları belirtmek gerekirse, namazlarda kadın-erkek arasında elleri bağlama, rükû ile secdeye gitme ve oturma gibi birçok farklılık bulunmaktadır. Bunlar araştırılarak öğrenilmeli, özen gösterilerek ibadetin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bir de tekbirlerin, tesbihlerin ve kıraatların yalnızca namaz kılan kişinin duyabileceği seste okunarak namaz naz edilmelidir.

Sabah Namazı Nasıl Kılınır?

Sabah namazının sünnetini kılarken “niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya” diye niyet edilir ve Allahü Ekber diye tekbir alınır ve eller bağlanır. Ardından Sübhaneke yakarışsı, sonra da Euzü besmele çekilerek Fatiha suresi okunur ve âmin denir. Daha sonra Kur’andan bir miktar okunur ve Allahü Ekber denerek rükuya varılır. Rükûda en az üç kere (beş kere olması daha iyidir) Sübhane Rabbiye’l-Azim dendikten sonra Semiallahü limen hamideh diyerek ayağa kalkılır ve Allahümme Rabbena ve Lekel Hamd denir. Daha sonra yeniden Allahü Ekber diyerek secdeye varılır. Secde de en az üç kere Sübhane Rabbiye’l-Ala denir. Allahü Ekber denilerek kalkılır, tüm üyeler sakinleşene dek bir tesbih miktarı o halde durulur ve yeniden Allahü Ekber denip secdeye gidilerek üç kere Sübhane Rabbiyel-Ala denir. Sonra Allahü Ekber denilerek 2nci rekât için ayağa kalkılır. dört;kinci rekâta besmele çekip Fatiha suresini okuyarak başlanır. Ardından yeniden bir miktar Kur’an okunur ve az önceki gibi rükuya ve secdeye gidilir. dört;ki defa secde edilerek son oturuş başka bir deyişle ka’deye geçilir. Burada önce Ettehihiyyatü, sonra Salli-Barik, Rabbena yakarışları okunur ve Esselamü aleyküm ve rahmetullah diye önce sağa sonra sola baş ile selam verilerek 2 rekâtlık namaz tamamlanır.

Vakit Namazları Nasıl Kılınır?Vakit Namazları Nasıl Kılınır?

Namaz Nasıl Kılınır ?

Farz için “niyet ettim bugünkü sabah namazının farzını kılmaya” şeklinde niyet edilir. Burada yalnızca erkeklere mahsus olmak üzere ikamet getirilir. Sonra Allahü Ekber diye kamet getirilir ve eller bağlanır. Ardından Sübhaneke yakarışsı ve besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. Bir miktar Kuran-ı Kerim okunduktan sonra rükuya Allahü Ekber denilerek gidilir. Farz da 2 rekat sünnet gibi aynı şekilde kılınır ve sabah namazı bitirilmiş olur.

Öğle namazı Nasıl Kılınır?

Öğlen namazı dört rekât sünnet, dört rekât farz ve 2 rekât son sünnetten oluşur.

dört;lk sünnet için “bugünkü öğlen namazının ilk sünnetine” diye niyet edilir. Allahüekber tekbiri alınıp eller bağlanır. dört;ki rekât sabah namazının sünneti gibi kılınır (Sübhaneke, Besmele-Fatiha, bir miktar Kuran)  ve oturulur. Yalnızca Ettehiyyatü okunarak ayağa kalkılır. Sübhaneke olmaksızın Besmele çekilerek Fatiha okunur. Sonrasında bir miktar Kur’an okunur. Rükuya ve secdeye gidilir. Son oturuşta Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena yakarışları okunduktan sonra daha önce yazdığımız şekilde selam verilir.

Farzı içinde “niyet ettim bugünkü öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet edilerek başlanır. Allahüekber tekbirinden sonra eller bağlanır ve ilk 2 rekât tamamen sabah namazının farzı gibi kılınır. dört;ki rekâtın ardından oturulur, yalnızca Ettehiyyatü okunur ve Allahüekber diyerek ayağa kalkılır. Besmele çekilir, Fatiha suresi okunur. Başka bir şey okumadan rükû ve secdeye varılır. Dördüncü rekâtta üçüncü rekat ile aynı şekilde kılınır. Son oturuşta Ettehiyyatü, Salli-Barik, Rabbena yakarışları okunarak selam verilir.

Öğle namazının son sünneti için “niyet ettim bugünkü öğle namazının son sünnetini kılmaya” diye niyet edilerek Allahüekber tekbiri alınır ve eller bağlanır. Toplamda 2 rekât kılınır ve sabah namazının sünneti gibi kılınması gerekir. Böylelikle namaz tamamlanmış olur.

dört;kindi Namazı Nasıl Kılınır?

Niyet ettim 2ndi namazının sünnetini kılmaya” diye niyet alındıktan sonra Allahüekber tekbiri getirilir ve eller bağlanır. dört;lk 2 rekât sabah namazının sünneti gibi kılınır. Oturunca Ettehiyyatü ile birlikte Salli-Barik yakarışları da okunur. Rabbena yakarışları okunmaz. Üçüncü rekât için Allahüekber diyerek kalkılır. Sübhaneke yakarışsından sonra Euzü Besmele çekilir ve Fatiha okunmasının ardından bir miktar da Kur’an okunur. Rükû ve secdeye gidilir. Dördüncü rekâtta besmele çekilerek Fatiha okunur, sonrasında bir miktar Kur’an’da okunarak secde ve rükuya varılır. Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena yakarışları okunduktan sonra selam verilir.

dört;kindi namazının farzı öğle namazının farzı gibi kılınır, yalnızca niyet 2ndi namazının farzı şeklinde değiştirilir.

Akşam Namazı Nasıl Kılınır?

Akşam namazında üç rekât farz, 2 rekât sünnet bulunmaktadır. Farz sünnetten önce kılınır. Akşam namazının farzına diye niyet edilir, Allahüekber tekbiri getirilir ve eller bağlanır. Sübhaneke, Euzü Besmele çekilerek Fatiha ve ardından bir miktar Kur’an-ı Kerim okunur. Akşam namazının farzı öğle ve 2ndi namazının ilk üç rekât farzı gibi kılınır. dört;ki rekâttan sonraki ilk oturuşta yalnızca Ettehiyyatü okunarak üçüncü rekâta kalkılır. yalnızca Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur ve rükû ile secdeye varılır. Son oturuşta Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena yakarışları okunarak selam verilir.

Akşam namazının sünneti ise sabah namazının sünneti gibi kılınır. Yalnızca akşam namazının sünneti diye niyet alınmalıdır.

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır?

Yatsı namazının sünneti 2ndi namazının sünneti gibi kılınır. Farzı da 2ndi namazının farzı gidi naz edilir. Son sünneti sabah namazının sünneti ile aynı şekilde kılınır. Yalnızca niyetler değiştirilerek yatsı namazının sünneti, farzı ve son sünneti için niyet alınması gerekir.

Yatsı namazı ile birlikte bir de Vitir namazı kılınır, üç rekâttan oluşur. Vitir namazını kılmaya niyet ettikten sonra Allahüekber tekbiri alınır. Sübhaneke yakarışsının ardından Euzü Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Bir miktar da Kuran-Kerim okunduktan sonra rükû ve secdeye gidilir. dört;kinci rekâtta Besmele çekilerek Fatiha suresi ve bir miktar Kuran daha okunur. Rükû ve secdeye gidildikten sonra oturulur. yalnızca Ettehiyyatü okunarak üçüncü rekâta kalkılır. Besmele çekilir, Fatiha Suresi ve bir miktar Kur’an okunmasının ardından ayakta iken eller yeniden kaldırılır ve Allahüekber diyerek tekbir alınarak eller bağlanır. Kunut yakarışları okunduktan sonra Allahüekber diyerek rükû ve secdeye varılır. Son oturuşta Ettehiyyatü, Salli-Barik, Rabbena yakarışları okunur ve selam verilir.

dört;nanan kimseler için namazın yeri ayrıdır. Allah’a yakın olabilmek adına huşu içinde kılınacak olan namaz insanı ruhani doygunluğa eriştirecektir. “Namaz müminin miracıdır” hadis-i şerifinde buyrulduğu gibi kişi hak yolundan ayrılmadıkça en güzel şekilde ödüllendirilecektir.

 

loading...

Yorumunuzu Bırakın