Türkiye’nin CERN heyecanı

Türkiye’nin CERN heyecanı

”Büyük Patlama” deneyinin yapıldığı CERN’e soylu aza namzet lık başvurusu kabul edildi.
Türkiye’nin evrenin oluşum sırlarının araştıran ”Büyük Patlama” deneyinin yapıldığı Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi’ne (CERN) soylu aza namzet lık başvurusunun kabul edilmesi, Türk ilim Alemsında heyecan yarattı.

CERN’ün 157. kuruluna katılan delegelerin, Türkiye ile beraber güney Kıbrıs Rum idaresi İsrail, Sırbistan ve Slovenya’nın da aza liğe giden namzet lık sürecinin başlamasını benimsediğini açıklaması, merkezi Cenevre’de bulunan CERN’de görevli Türk ilim insanları ve Türk ilim Alemsında alaka topladı.

DPT desteğiyle yürütülen Ankara Gölbaşı’nda kurulumu süren ”Türk Hızlandırıcı Merkezi”nin yürütücüsü Ankara Üniversitesi (AÜ) Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin CERN’e aza lik sürecinin başlamasının Türkiye’nin hızlandırıcı ve detektör teknolojileri hakkında büyük bir atılım yapmasına olanak vereceğini anlatım etti.

Türkiye’nin CERN heyecanıTürkiye’nin CERN heyecanı

''Büyük Patlama'' deneyinin yapıldığı CERN'e soylu aza namzet lık başvurusu kabul edildi.

CERN’e aza likle Türkiye’nin merkezde yapılan araştırmalar ve geliştirilen teknolojilerin karar mekanizmalarında direk yer alabileceğine işaret eden Yavaş, böylelikle ileri teknolojilerin Türkiye’ye transfer edilmesinin olası olacağını belirtti.

Üyeliğin, Türkiye’de kurulum hazırlıkları süren hızlandırıcı merkezi ve öbür merkezlerin çok daha kuvvetli ve acele şekilde ilerlemesine de katkı vereceğini kaydeden Yavaş, ayrıca ülkenin CERN’in eğitim ve araştırma merkezlerinden yararlanmasının sağlanacağını ve sanayide bu teknolojilerle alaka li farkındalığın geliştirileceğini dedi

”Türkiye, CERN’e aza likle ar-ge’nin birinci liginde oynamaya hak kazanacak” seyleyen Yavaş, aza liğin en ehemmiyetli getirisinin Türkiye’deki ileri ve jenerik teknolojiler hakkında yapılan çalışmaların bütününün çok kuvvetli bir lokomotife bağlanacağını vurguladı.

-”BAĞLANTI OFİSLERİ KURULMALI”

CERN’de görevli Türk ilim insanı Doç. Dr. Bilge Demirköz de Türkiye’nin CERN’e aza lik başvurusunun formel olarak kabul edilmesini, ”Türkiye’nin ilim geleceği ve fizikçiler için çok sevindirici ve umut verici bir gelişme” olarak değerlendirdi.

Türkiye’nin namzet lık sürecinin kabulünün aza lik süreci için bir başlangıç olduğunu anlatım eden Demirköz, ”Bundan sonra izleyeceğimiz yol daha ehemmiyetlidir. Üyeliğe geçiş aşamasının ne kadar süreceği, hangi programların ne vakit başlatılacağı, Türkiye’nin CERN’e maddi katkısının ne kadar olacağı önümüzdeki senenin başlarında gerçekleşecek anlaşmalarla belli olacak. Üyeliğe geçiş 2 ile beş sene arasında bir vakit alacak” söyledi

Bu süreçte ilk olarak CERN’ün konuyla alaka li mühendislik, sanayi ve ilim çevrelerinde tanıtılması ve gereken bağlantı ofislerinin kurulmasını önemini vurgulayan Demirköz, Türkiye’nin CERN’e vereceği katkı hisseının yarısı miktarında, Türk şirketlerinin CERN’den ihale alma hakkı doğacağına da işaret etti.

Bu ihale alımlarını ve piyasa araştırmalarını düzenleyecek olan Türkiye CERN bağlantısını kuracak olan sanayi ofisinin derhal kurulması gerektiğini belirten Demirköz, ”CERN’den ihale almak, Türk şirketleri için bir haysiyet olacak ve milletlerarası platformda çok ehemmiyetli bir referans teşkil edecek” diye konuştu.

Demirköz, şöyle konuştu:

”Bu güzel ve anlamlı günde başta yâr hocam Prof. Dr. Engin Arık olmak üzere, bütün ilim şehitlerimizi anmak istiyorum. CERN aza liği onların da düşlediği gibi Türkiye’deki ati kuşak ilim insanlarının daha sağlam bir alt yapıyla, daha fazla eğitim ve milletlerarası çapta kendilerini tanıtma olanakıyla yetişmelerini sağlayacak.

Üniversitelerimizin CERN’de araştırma bağlantıları artarken, CERN kaynaklı araştırmaların Türkiye’ye taşınmasının da önü açılacak. Mühendis ve teknisyenlerimizin de staj yapma, eğitim alma ve çalışma olanakı olacak.

CERN’e Alemnın ilim alanındaki Birleşmiş Milletleri olarak bakıyorum. CERN’de bütün Alem halklarından insanların gelip aynı çatı altında, evreni anlama ve keşfetme gayesi için çalışmaları Alem sulhu için ehemmiyetli bir katkı. Türkiye’nin bu organizasyonun parçası olmaya karar vermiş olması ve aza lik sürecine başlaması hepimiz için gurur verici.”

Demirköz, süreçte emeği geçen öğretim aza lerine, TÜBİTAK ve TAEK yönetimine, Cenevre’deki büyükelçi ve başkonsoloslarla ve CERN’ü ziyaret ederek aza lik yolunu açtığı belirttiği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ve bakanlara da ilim Alemsı adına teşekkür etti.

-”TÜRK FİRMALARI CERN İHALELERİNDEN hisse ALACAK”-

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saleh Sultansoy, konuya ait AA muhabirine yaptığı açıklamada, CERN’ün maddenin esas yapıtaşlarını araştırarak evrenin yaratılış sırlarına fer tutacak araştırmaların yapıldığını ve bu kapsamda en uç teknolojilerin geliştirildiğini dedi

Avrupa Birliğine aza olan ülkelerin yanı dizi Alemnın en gelişmiş ülkelerinden ABD, Japonya, Rusya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerden binlerce ilim insanının Alemnın en büyük milletlerarası ilim merkezi olan CERN’de yapılan araştırmalara katıldığını anlatan Sultansoy, merkezin 21. yüzsenenin stratejik teknolojileri arasında olan hızlandırıcı, detektör ve bilişim teknolojilerinin en üst düzeyde geliştirildiği ve kullanıldığı bir merkez olduğunu anlattı.

Bu teknolojilerin tıp başta olmak üzere ilim ve teknolojinin bütün alanlarında yaygın olarak kullanıldığına işaret eden Sultansoy, ”Türkiye’nin CERN aza liği bu ehemmiyetli teknolojilerin ülkemize etkin transferine olanak sağlayacaktır. Aynı vakit da bu alanlardaki yetişmiş insan gücü açığımızı kısa sürede kapatmayı olası kılacaktır. Bunlara ilaveten, Türk firmaları toplamı milyarlarca dolar tutan CERN ihalelerinden hisse alabilecek” söyledi

-”PROF. DR. ENGİN ARIK’IN GAYRETLERİ AMACINA ULAŞACAK”-

Sultansoy, Türkiye’nin CERN’e aza lik sürecinde büyük gayretler gösteren ve 30 Kasım 2007’de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Engin Arık ve öbür ilim insanlarının çalışmaları ve gayretlerinin gayesina ulaşacağını kaydetti.

Sultansoy, Türkiye’nin CERN aza liğine tam destek veren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a da ilim Alemsı adına teşekkürlerini sunduğunu dedi

CERN’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin bütün namzet ülkelerin, formel görüşmelerin yapılacağı 3 sene lık bir sürecin sonrasında merkeze soylu aza olması öngörülüyor. 12 Avrupa Devleti tarafından 1954’te kurulan CERN’ün bugün 20 aza si yer alıyor

loading...

Yorumunuzu Bırakın