Sosyalizmin Kötü Olmasının 10 Nedeni

BlogEkonomi Büyük kitlelere göre, sosyalizmin kötü olmasının sıklıkla dile getirilen nedenleri.
Sosyalizmin Kötü Olmasının 10 NedeniSosyalizmin Kötü Olmasının 10 Nedeni
Sosyalizm gibi toplumun bir kesiminin inandığı yahut değer verdiği bir mevzu hakkında en olumsuz şeylerden oluşan bir “Top 10” listesi hazırlamak son radde riskli bir iş. kesinlikle olması gerekenleri sıraladıktan sonra listeye girecek argümanları belirlemek tamamen kişisel bir şey. O yüzden “Sosyalizm neden Kötüdür” listemi hazırlarken kişiselliği bir yana bırakıyor ve bu mevzuda sosyalizmi kötü bularak reddedenlerin, yalnızca sıklıkla ve en çok dile getirdiği esas nedenleri yazıyorum. Sosyalizm karşıtlarına göre, ailelerimizi, özel mülklerimizi ve Türkiye’yi sosyalizmden korumamız için 10 esas neden: 1. “Sosyalizm özel mülkiyet hakkını ihlal eder” Sosyalizm, ‘zenginden’ alıp fakire dağıtarak ‘serveti yine dağıtmayı’ amaçlar Üretimsel yeteneklerini ve çalışıp tasarruf etme kapasitelerini en iyi şekilde kullanmış insanlar, sistem tarafından vergiler ile cezalandırılırlar. Ekonomik ve sosyal eşitliği sağlamak amacıyla vergilerden yararlanan bu sistemin nihai amacı Komünist Manifesto’ya göre özel mülkiyeti tamamen ortadan kaldırmaktır. iki “Sosyalizm bireysel özgürlükleri ihlal eder” Sosyalizm, ‘adaletsizliği’ önlemek adına hakları ve sorumlulukları bireylerden ve ailelerden alıp devlete verir. Bunun neticesinde sosyalizm aslında bir adaletsizlik yaratmış olur. Sosyalizm gerçek özgürlüğü, başka bir deyişle kendi kabiliyetlerimizle alakalı kendi istediğimizi yapma, aklımızın ve ahlaki ilkelerimizin, adalet ve yardımseverlik de dahil, gösterdiği şekilde kendi yolumuzu çizme hakkımızı elimizden alır. 3. “Sosyalizm tradisyonel evliliğe karşıdır” Sosyalizm, erkek ve kadın arasında bozulmaz bir bağ olarak varolagelmiş evliliği cinselliğin ön şartı olarak görecek herhangi bir ahlaki sebep aramaz. Bunun da ötesinde, Karl Marx ile birlikte uygar sosyalizmin düşünce babası olan Friedrich Engels’e göre tradisyonel evliliğin temeli olan özel mülkiyeti yok etmeyi amaçlar. dört “Sosyalizm insan doğasını ihlal eder” Sosyalizm doğal bir görüş değildir. Zekamızın ve özgür irademizin bir meyvesi olan kişisel inisiyatifimizi yok eder ve bunun yerine devlet kontrolünü getirir. Bu ne vakit olsa var rejim, tüm devlet ve polis baskısıyla totaliter bir rejime evrilir. 5. “Sosyalizm radikal eşitliği savunur” Sosyalizmin en esas varsayımlarından birisi de insanların mutlak eşitliğidir. Bu yüzden sosyalizm aslında kendi içinde adaletsiz bir sistemdir. Özel girişimciler, tüm varlıkları aslında işçilerine ilişkin olan ‘sömürücüler’ olarak damgalanır. Sonuç olarak sosyalizmde maaş sistemi yoktur. 6. “Sosyalizm, ahlaki göreceliği savunur” Sosyalizme göre herkes için, her vakit ve her yerde geçerli meydana gelebilecek bir mutlak doğrular ya da ahlaki değerler yoktur. Her şey, ki buna doğru ve yanlış; iyi ve kötü de dahildir, evrilmektedir. Ne insanların kendi özel bölgeleri olan akıllarında, ne de halkın hayatında Kur’ân-ı Kerîm’de yer meydan ve Yahudi-Hristiyan literatüründe de büyük öneme sahip olan On Emir‘e yer yoktur. 7. “Sosyalizm eğitimde ebeveynlerin doğal haklarını yok sayar” Sosyalizmde çocukların eğitimi tamamen devletin elindedir. Neredeyse doğumdan itibaren tüm çocuklar devlet kurumlarına gönderilerek ebeveynlerin arzuları hiçe sayılarak devlet ne istiyorsa onu öğrenirler. Evrim, mecbur bir derstir. Okullarda ibadet etmek ise yasaktır. 8. “Sosyalizm, dinleri aşağılar” Din, Karl Marx’a göre kitlelerin afyonudur. Sovyetler Birliğinin kurucusu Lenin de bunu kabul eder; ‘Din, kitlelerin, kapitalin kölelerini insanlıklarını, insanca yaşama taleplerini körelten bir uyuşturucudur.’ der. 9. “Sosyalizm ve Komünizm aynı ideolojilerdir” Komünizm, sosyalizmin daha uçlardaki bir versiyonudur. İdeolojik açıdan baktığımız vakit sosyalizm ve komünizm arasında hiçbir ayrım görülmemektedir. Aslında bakılırsa komünizm ile yönetilen Sovyetler Birliği kendine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (1922-1991) diyordu ve hala komünist olan Çin, Küba ve Vietnam da kendisine sosyalist demektedir. 10. “Sosyalizm ateizm propagandası yapar” İnsanların aksine ebedi her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen yaratıcıya olan inanç, sosyalizmin mutlak eşitlik prensibi ile çelişmektedir. Bu yüzden sosyalizm spiritüaliteyi reddeder ve yalnızca maddenin varlığına inanır. Sosyalizme göre, ruh ve öteki dünya da birer ilüzyondan ibarettir. Buna eş diğer yayınlar: Dünün Çocukları Sosyalizmi Şirinler’den Öğrenmiş Olabilir Mi... Paylaşım ekonomisi, yeni bir ekonomik sistemin başlangıcı olabilir m... Sosyalizm Nedir?
loading...

Yorumunuzu Bırakın