Sosyalizm Nedir?

Sosyalizm Nedir?Sosyalizm Nedir?
Kırmızı bayrak sosyalizm sembolüdür.

Sosyalizm, bir cemiyetun tüm ekonomik faaliyetlerinin özel kesimler yerine kamuya ilişkin olması anlamına gelir. Sosyalizmde üretim, dağıtım ve değişim ulusaldır. Üretim malları ve üretim üzerinde merkezi bir otoritenin kontrolü mevcuttur.

Sosyalist düşünceye göre bir cemiyetda yaşayan her fert üretim imkanlarından eşit bir şekilde yararlanmalı ve üretim araçlarının mülkiyeti cemiyeta ilişkin olmalıdır. Sosyalizmi daha iyi anlayabilmek için kapitalizm ilkelerinin de bilinmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü; sosyalizm, daima kapitalist düşüncenin karşısındadır.

Sosyalizmde fertlerin üretici araçları, üretim malları, üretimde ve özel mülkiyette karar alabilmeleri imkansızdır. Sosyalist cemiyetlarda bu karar, merkezi otorite tarafından verilir. Sosyalist bir düzende fertlerin hangi işte çalışacağına, ne üreteceğine fertler kendileri değil, merkezi otorite karar verir.

Sosyalizmde En esas İlkeler

Sosyalizm maddeler halinde kısaca şu ilkelerle özetlenebilir:

  • Sosyalizm, kapitalist düşüncenin karşısındadır.
  • Üretim malları ve toprakta katiyen özel mülkiyet olmaz. Üretim malları ve türbe kamuya ilişkin olur.
  • Sosyalist düzenin yargıç olduğu bir cemiyetda fertlerin çıkarları değil, tüm cemiyetun çıkarları ekonomik kararlarda belirleyici olur.
  • Sosyalist düşünceye göre cemiyetda sınıf farklılıkları olmaz ve herkes merkezi otoritenin planlarına uygun çalışarak cemiyet gelirinden hisse alır.

Sosyalizm Tarihi

Tarihe baktığımızda sosyalizmin antik çağlardan itibaren düşünürler tarafından üzerinde durulduğunu görebilmemiz mümkün. Daha yakın vakit lara geldiğimizde 19. Yüzyıl’ın sonlarına doğru sosyalizmde düşünce ayrılığının ortaya çıktığını görüyoruz. Bu ayrılıkla birlikte daha farklı bir kavram ortaya çıkıyor, komünizm.

Çoğu vakit sosyalizm ve komünizm karıştırılır. Bu noktada ikisini ayıran ve aslında ayrışmanın ortaya çıkardığı düşünce farklılığını da belirtmek gerekiyor. Sosyalizmde, işçilerin sahip olduğu hakların iyileştirilmesinin, ücretlerin artırılmasının ve işçi haklarının düzenlenmesinin kanuna uygun bir şekilde sendika yahut politik partiler yoluyla süreçler halinde yapılması savunuluyordu. fakat diğer bir düşünce (komünizm) tüm bunların ihtilal yoluyla yapılması gerektiğini savunuyordu. Bu düşünce ayrılığı sosyalist düşünceden komünizmin doğmasına sebep olmuştur.

Ben burada ihtilalin de en alama geldiğini yeniden hatırlatmak istiyorum. Türk lisan kuruluşu (TDK) ihtilal kelimesini şöyle tanımlıyor: “Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını yahut yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş kamu hareketi, devrim”.

Gördüğünüz gibi sosyalizm; tüm süreçlerin kanunlara uygun yapılması düşüncesini ortaya koyarken, komünizm; kanunlara aykırı bir şekilde izlenmesi gereken bir devrim düşüncesinden bahsediyor.

Günümüzde sosyalist düzenle yönetilen ülkeler vardır. Küba, Çin, Laos ve Vietnam bu ideolojiye bağlı düzene sahip ülkelerdir.


loading...

Yorumunuzu Bırakın