Sosyal statü arttıkça stres azalıyor

Araştırmacılar, maymunlar üzerinde yaptıkları araştırmayla sosyal statüsü ile sıhhat hali arasında bağ olduğunu ortaya koydu.
Sosyal statü arttıkça stres azalıyorSosyal statü arttıkça stres azalıyor
Araştırmacılar, maymunlarda yükselten sosyal statünün, bağışıklık sisteminin geliştirdiğini ve enflamasyonu azalttığını belirtti. ABD’nin Duke Üniversitesinden araştırmacıların yaptığı çalışmada, sosyal statünün, makakların bağışıklık sisteminde değişikliklere yol açtığı ve en düşük konumda olanların daha fazla stres ve enflamasyona maruz kaldığı bildirildi. Bir dişi makak grubundaki ast üst hiyerarşisini inceleyen araştırmacılar, dokuzar maymundan oluşan 5 küme kurarak hayvanları birbiriyle teker teker tanıştırdı ve hiyerarşiyi kaydetti. Araştırmacılar bir sene sonra ast üst sırasını değiştirerek grupları birbirine karıştırdı. Maymunlardan alınan beyaz kan hücresi örneklerinde, en düşük düzeydeki dişilerin bağışıklık sistemlerinin değişmiş olduğu görüldü. Araştırmacılar, maymunların sosyal statüsü artırıldığında daha az strese girdiklerini ve bağışıklık sistemlerinin geliştiğini belirtti. Kişilerin destek ağlarını geliştirmenin, düşük statünün sebep olduğu stresle alakalı sağlık sorunlarını önlemeye muavin olacağına işaret eden profesyoneller insanların kendilerine destek olacak çevrelerinin yardımıyla düşük statünün sebep olduğu stresle alakalı sağlık sorunlarını bertaraf edebileceklerini anlatım etti.
loading...

Yorumunuzu Bırakın