İşletmelerde Halkla İlişkiler Yöneticisinin Sorumlulukları

İşletmelerde Halkla İlişkiler Yöneticisinin Sorumluluklarıİşletmelerde Halkla İlişkiler Yöneticisinin Sorumlulukları

İşletmenlerin halkla ilişkiler (PR) yöneticisinin sorumluluğu ve görevlerinin kapsamı; ideal kitlelerinin büyüklüğü, önemi, finansal kaynakları, işletmelerin büyüklüğü ve yönetim tarafından kararlaştırılan destek gibi faktörler tarafından belirlenmiştir.

Halkla İlişkiler (PR) Yöneticisinin Sorumlulukları
1. Açıklama ve tavsiyede bulunma: İşletme yönetiminde görev almak, kurum içi halkla ilişkiler danışma ve hizmeti sağlamak, kararlar alınmadan ve uygulanmadan önce halkın beklentileri göz önüne alınarak değerlendirilmelidir.
iki Pazarlama etkinliklerine yardımcı olma: Planlamacılara olağan halkla ilişkiler tuzağına düşmemeleri tarz dışında avatantaj ve fırsatları kendi avantajları suistimal etmemeleri konularında yardımda bulunacak danışman hizmetleri verilmelidir.
3. İletişim etkinliklerini yürütmek: İletişim materyalleri geliştirilmeli ve bunlar ideal kitlelere ulaştırılacak şekilde yönlendirilmelidir.
dört Diğer sorumlulukları: Müşterilerle yüz yüze görüşerek kamuda müspet imaj geliştirilmelidir;
– siyasia programları saptanmalıdır,
– İşletmeye ilişkin bilgiler çevreye duyurulmalıdır,
– Kitle iletişim araçlarıyla iletişim kurulmalı,
– Bölüm etkinlik bütçesi hazırlamanlı,
– lüzumlu kayıtlar ve istatikler tutularak, raporları hazırlanmalıdır.

kurumlar arasında tesirli ilişkileri devam ettirmek için bütün organizasyon çeşitlerinin ihtiyaç duyduğu halkla ilişkilere olan talep zamanla artmaktadır. Yönetimin bir parçası olan halkla ilişkiler çalışanların organizasyonları tarafından verilen siyasi kararlarda daha fazla söz sahibi olmayı günümüze kazandırmaktadırlar.

ABD’nin de ünlü halkla ilişkiler profesyonellarına işletmeye almaya düşündükleri halkla ilişkiler çalışmalarından hangi özelliklerin arandığı sorulduğunda bazıları yazma tekniklerinden dolayı gaztecilik tecrübesi olanları yeğleme ettiklerini beyan etmişlerdir. çünkü bazı işletmelerin insanlarla yüz yüze çok fazla çalışmadığını ama yazıyla çalıştığı bilinen bir gerçektir. Bir başka profesyonel ise halkla ilişkilerde öneli olanlardan biri karşık bir konuyu nasıl çözümleme edeceğini, nasıl bilgi edineceğini ve nasıl düşüneceğini bilen iyi eğitimli kişileri yeğleme ettiklerini anlatım etmiştir.


loading...

Yorumunuzu Bırakın