Şirketlerin çalışanlarını elde tutabilmelerinde kariyer hareketliliğinin önemi artıyor

İş DünyasıStratejiİş Geliştirme Büyük işletmeler için büyük problem haline gelen çalışanları elde tutabilmenin çözümü kariyer hareketliliği programları olabilir.
Şirketlerin çalışanlarını elde tutabilmelerinde kariyer hareketliliğinin önemi artıyorŞirketlerin çalışanlarını elde tutabilmelerinde kariyer hareketliliğinin önemi artıyor
Dünya genelinde en önemli işverenlerin yaşadıkları en büyük sorunlarından birisi gayet memnun oldukları çalışanlarını elde tutabilmeleri konusudur. Özellikle Y kuşağından pek çok çalışan, çalıştıkları şirketlerde istedikleri kariyer rotalarını göremeyip başka firmalardaki iş ve kariyer imkanlarına yönelmektedir. Çalışanlarını elde tutabilme oranları düşük olan işverenler için başvurulabilecek en önemli çözüm yolu kariyer hareketliliğidir. Kariyer hareketliliği, çalışanların dikey ya da yatay olarak kuruluş kapsamında farklı roller arasındaki hareketliliği anlamına gelmektedir. konu üzerine Futurestep tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 87’si hareketlilik programlarının çalışanları elde tutma açısından faydalı olacağına inandıklarını söylemekte ama buna rağmen şirketlerin büyük çoğunluğunda bu kapsama giren programlar bulunmamaktadır. Bazı yöneticiler çalışanlarının farklı bir ekipte yeni bir role geçmeleri hakkında endişelere sahip olduklarından çalışanların bu olanaklarını engelleyerek kariyerleri hakkında tatmin olmalarının önüne geçmekte ve fırsat gördüklerinde bu kişilerin farklı firmalara yönelmelerine sebep olmaktadır. Bu vaziyette da işverenler, başarılı ve hırslı çalışanlarının yerlerine başka kişiler koymak zorunda kalmakta, bu da vakit ve nakit açısından masraflı olarak üretkenliklerini menfi olarak etkilemektedir. Günümüzde kariyer hareketliliği geçmişe nazaran daha çok önem kazandı çünkü üst düzey kabiliyet ve becerilere sahip çalışanlar için müsabaka arttı. Çalışanlarını elden kaçırma oranlarını düşürmek isteyen işletmeler daha esnek olmalı ve kuruluş kapsamında kariyer gelişim ve değişikliklerine olanak tanıyan ve yöneticilerin bunları kısıtlamak yerine destekliği bir kültür yaratmalıdır. Future Workplace ve Cisco tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, kariyer hareketliliği ve müessesesel başarı arasındaki yakın ilişkiye işaret etmektedir. Araştırmaya göre dahili kariyer hareketliliğini benimseyen şirketler, çalışan katılımını yüzde 49, çalışan verimliliği ve çalışanların ekip çalışması gücünü de yüzde 39 oranlarında artırabilmektedir. Ayrıca bu hareketlilik programlarına sahip olan firmaların çalışanları tarafından ‘çalışmak için çok iyi bir yer’ olarak değerlendirilme eğilimleri de artmaktadır. tesirli bir kabiliyet hareketliliği programı yaratmak için şu üç iyileştirme üzerine odaklanılmalıdır: dahili işe alım, esneklik ve proje bazlı eğitim. İlk olarak, işletmeler çalışanlarının farklı pozisyonlara başvurma hakkında dışarıdan işe başvuran adaylar üzerinde önceliğe sahip olduğu bir dahili işe alım prensibini benimseyen bir kültür geliştirmelidirler. Çalışanlar şirket kapsamında farklı pozisyonlara başvurma ve ilerleme fırsatını bulduklarında bunları değerlendirme eğilimi göstermektedirler. Future Workplace ve Saba araştırmasına göre, çalışanların %66’sı başka firmalara yönelmek yerine önce mevcut firmalarındaki açık pozisyonlara bakmaktadır. Bu sayede işletmeler çalışan motivasyonunu artırmakta, çalışanlarına kendilerini geliştirme olanakları sunmakta ve dışarıdan çalışan bulma ve eğitim masraflarından da tasarruf edebilmektedirler. İkinci olarak rekabeti sağlama adına firmalarda esnekliği teşvik etmek önemlidir. Randstad tarafından gerçekleştirilen küresel bir araştırmaya göre, Y ve Z kuşağının iş hayatına değin en büyük beklentilerinden birisi esnekliktir. firmalar çalışanlarına görev tanımlarının dışında da çalışma olanakları sunabilmelidir. Google’ın çalışanlarının her gün aynı projelerde çalışmak zorunda kalmasının önüne geçmesini sağladığı ve yaratıcılıklarını arttırdığı %20 programı bunun iyi bir örneğidir. Buna eş diğer yayınlar: Netflix’in geleceği ile alakalı en net 2 şey Girişimci Olduğunu Muhtemelen Bilmediğiniz 10 Ünlü GoPro kurucusu, milyar dolarlık şirketinin temellerini nasıl attığın... Apple’ın Dünyayı Değiştiren 6 Yeniliği
loading...

Yorumunuzu Bırakın