SIM kart derdi bitiyor

SIM kart derdi bitiyorSIM kart derdi bitiyor

SIM ihtiyar derdi tükeniyor

Hindistan’nın yegânenoloji sektöründeki önde gelen isimlerinden Comviva Technologies’ın geliştirdiği “sanal SIM ihtiyar”, SIM ihtiyar değiştirmeksruhsat değişik hatlar üzerinden görüşme yapılabilmesine olanak sağlıyor.Sanal SIM ihtiyar’a dahil olan kullanıcılar, yanlarında SIM ihtiyarlarını taşımasa da, herhangi bir telefon üzerinden kendi Sanal SIM ihtiyar’ına bağlanan kullanıcılar, kendi hatları üzerinden görüşme yapabilecek.

Sanal SIM ihtiyar yegânenolojisiyle herkes, SIM ihtiyar değiştirmeden değişik hatlardan görüşme yapabilecek.

Hindistan’da yer meydan Comviva Technologies’in geliştirdiği yegânenolojiler, Hindistan, Afrika ve öbür gelişmekte olan ülkelerde ekonomik hizmetlere odaklanmış vaziyette

Comviva’nın en son Virtual SIM başka bir deyişle sanal SIM ihtiyar yegânenolojisi, bir başkasının cep telefonunda, SIM ihtiyar değiştirmeden ama kullanıcının kendi hattıyla görüşme yapmasına olanak tanıyor.

Aynı cep telefonu üzerinden 6 kullanıcının abone olmasına ruhsat veren bu yegânenoloji, bilhassa insanların cep telefonu alama dıkları Hindistan kırsalında yaygınlık kazanacak. Bu sayede cep telefonu kullanımı yaygınlaşacak ve kırsal bölgede yaşayan insanların iletişim olanak ları artacak.

Aynı yegânenoloji bu senenin başlarında MTN Cameroon tarafından Kamerun’da uygulama ya konuldu. İnsanlar bu yegânenoloji için çok değişik kullanım meydan ları buldular…

Aile bireyleri yegâne yegâne cep telefonu satın almak yerine, hizmete abone olarak ayrı ayrı numara ve hat sahibi oluyor. kişisel ve hususi hayatlar korunuyor. Her kullanıcının kendi cep telefonu melodisi bile korunuyor.

ama bu hizmet yalnızca yoksul ailelere ya da ülkelere hitap etmiyor. profesyoneller de bu yegânenolojiye alaka duyuyor. Aynı yegânenoloji hususi yaşamı ve iş yaşamını birbirinden ayırmakta kullanılabiliyor.

Devamlı çift telefon taşımak ya da SIM ihtiyar takıp çıihtiyarmak yerine, ya da seçebileceği cep telefonu modellerini çift SIM ihtiyarlı modeller ile kısıtlama k yerine böyle bir özgürlüğe kavuşmak, pek çok kullanıcı için oldukça çekici.

Sanal SIM ihtiyar, telefona takılı bir SIM ihtiyar üzerinden giriş yapıldıktan sonra, hususi bir kod girerek devreye sokuluyor. başka bir deyişle cebi alıp kodunu giren kullanıcı, kendi hattını kullanabiliyor.

loading...

Yorumunuzu Bırakın