Rüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 Gelişme

İş Dünyası Son yıllarda rüzgâr enerjisi alanında dikkat çeken önemli gelişmeler yaşanıyor.
Rüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 GelişmeRüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 Gelişme
Rüzgar enerjisi alanından gelişmeler Güneş enerjisi gibi, rüzgâr enerjisi de son yıllarda hızlı büyüyen ve yeğleme edilen yenilebilir bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlara nazaran zararlı sera gazı üretmemesi, doğa dostu ve pak bir enerji kaynağı olması rüzgâr enerjisine olan talebi hiç kuşkusuz artırıyor. Rüzgâr enerjisi, hem bireyler hem de işletmeler için her geçen gün daha ucuz, uygulanabilir ve pak bir enerji kaynağı seçeneği haline dönüşüyorken, bu alanda yapılan çalışmalarda hızla ilerliyor. Öyle ki, dijitalleşmeyle rüzgâr santralleri ve akıllı rüzgâr türbinleri,öğrenme kabiliyetine sahip yazılımlarla maliyeti azaltıyor ve verimi artırabiliyorlar. Söz gelimi, hem rüzgar santralleri hem de rüzgar türbinleri akıllanıyorlar. General Electric (GE), dijital rüzgâr santralleri ve akıllı rüzgâr türbinleri alanlarında yaptığı yenilik ve çalışmalarla ön plana çıkıyor. GE’nin bu alanda yaptığı çalışmalar ve sizi de gerçekten şaşırtacağına inandığımız dikkat çeken bazı gelişmeler şu şekilde: 1. Amerika’nın ilk rüzgâr türbini 1887 yılında inşa edildi
Rüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 GelişmeRüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 Gelişme
Amerika’nın ilk rüzgâr türbini de mucit Charles Brush tarafından Cleveland, Ohio’daki evinin arka bahçesinde 1887 yılında inşa edilmişti. 114 kanatlı dört tonluk bir rüzgâr türbini bugünün şartlarında oldukça verimsizdi ama 12 kW enerji üretebiliyordu. ama bu, gelecekte koca bir endüstri yaratmaya yetecek bir gelişmeydi. iki Brush, bugün için koca bir endüstri yarattı
Rüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 GelişmeRüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 Gelişme
Brush’un şirketi 1982 yılında GE’nin bir parçası oldu lakin Brush, 1887’de evinin geri bahçesinde inşa ettiği rüzgâr jeneratörü ile bugünün büyük bir endüstrisini yaratacak kapıyı aralamıştı. Günümüzde bu endüstride gelinen noktada GE, bütün bir rüzgâr santralinin çalışmasını iyileştiren çözümleri üretti. Bugün rüzgârla çalışan türbin ve santraller, sahip olunan çözümlerle yalnızca enerji üretmekle kalmıyor, kendi kendilerini optimize ederek verimliliği daha da yükseltiyor ve maliyeti daha da azaltabiliyorlar. 3. En verimli türbinleri tasarlamak için türbinlerin ‘DNA’sı kullanılıyor
Rüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 GelişmeRüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 Gelişme
Her rüzgâr santralinin parmak izi yahut bir DNA’ya eşdeğer benzersiz bir profili olduğunu söyleyen GE Yenilenebilir Enerji, Rüzgâr Ürünleri umumi Müdürü Keith Longtin, en verimli türbinleri tasarlamak için rüzgâr santrallerinin bu benzersiz profilini kullandıklarından bahsediyor. Rüzgâr türbinlerinin birbirleriyle ve çevreleriyle nasıl etkileşime girdiği takip ediliyor ve bir bilgisayarda her birinin dijital bir ikizi oluşturulabiliyor. dört Rüzgâr türbinlerinin dijital ikizleri verimliliği artırmada büyük rol oynuyor
Rüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 GelişmeRüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 Gelişme
Rüzgâr türbinlerinin dijital ikizleri, santraldeki farklı noktalar için en verimli türbini tasarlamak için kullanılıyor. Dijital rüzgâr santrali tasarımcıları, bulut ortamındaki “dijital ikiz” modellerini kullanarak gerçek hayattaki rüzgâr santrallerini tasarlıyor ve optimize ediyorlar. Böylece en yüksek verimlilik elde edilebiliyor. 5. Akıllı dijital ikizler, kendi kendini yönetiyor
Rüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 GelişmeRüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 Gelişme
Öğrenme kabiliyetine sahip yazılımlar yüzünden dijital ikizler de rüzgâr santralinden gelen verileri sürekli çözümleme ederek, üretimdeki performansın işleyişini iyileştirebiliyor ve kendilerini yönetebiliyorlar. Örneğin, bir rüzgâr türbinin yakınlarında hane varsa, o türbin gürültü eşiğinin altında kalacak şekilde pervane dönüş hızını azaltabiliyor. 6. Rüzgâr türbinleri, veri bilimini derinlemesine kullanan gerçek zamanlı makinelere dönüşüyor
Rüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 GelişmeRüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 Gelişme
GE, dijital ikizlerin yazılımlar yüzünden rüzgâr santralinden gelen verileri anlık olarak çözümleme ederek operasyonun daha da verimli hale gelmesini, “onlar, veri bilimini derinlemesine kullanan gerçek zamanlı birer makine” şeklinde tanım ediyor ve “Burada gerçek fizik ilmi işliyor. Tıpkı yeni video oyunlarındaki araba kullanma tecrübesi gibi, gerçeğe çok yakın bir görsel elde edebiliyoruz. Bunu yapabilmemizin 2 sebebi var: Bir, fiziğini anlıyoruz çünkü türbin inşa ediyoruz; 2 çünkü aynı vakitte yazılım geliştiriyoruz” diyor. 7. Dijital rüzgâr santrali, Predix adı verilen yazılım platformuyla daha fazla güçleniyor
Rüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 GelişmeRüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 Gelişme
Predix, GE’ninözel olarak endüstriyel web için geliştirdiği yazılım platformudur. Predix’i kabaca akıllı telefonlarımızın sahip olduğu iOS ve Andorid işletim sistemlerine benzetmek mümkün. Örneğin, akıllı telefonlarımızın işletim sistemine uygun olarak bankacılık uygulamalarını indirerek finansal işlemleri yapabiliyoruz yahut bir dergi uygulamasını indirerek dergi okuyabiliyor ya da alışveriş uygulamasını indirerek alışveriş yapabiliyoruz. İşte tıpkı Predix’te bu uygulamaları kullanmak için ihtiyacımız olan işletim sistemi gibi çalışıyor. yegâne ayrım Predix, bunları bizim için değil makineler için yapıyor. mesela bir rüzgâr santrali bir şebekenin talebine karşılık vermek ya da enerji çıktısını maksimuma çıkarabilmek için dizayn edilen herhangi bir sayıda uygulamayı çalıştırabiliyor. 8. Teknolojinin bir rüzgâr santrali için 100 milyon dolar artı değer yaratacağı tahmin ediliyor
Rüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 GelişmeRüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 Gelişme
Teknoloji yüzünden rüzgâr türbinlerinin dijital ikiz modellerinin yaratılması, tasarlanması ve optimize edilerek verimliliğinin artırılmasıyla enerji üretiminde %20’lik bir artış yaşanacağı ve bunun, 100 MW gücünde bir santralin ömrü boyunca 100 milyon $ dolar artı değer yaratacağı öngörülüyor. 9. GE, Türkiye’de arkadaş Enerji ile yeni bir iş birliği yaptı
Rüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 GelişmeRüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 Gelişme
Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerjiye olan talep artıyor. Türkiye, 2023 yılına kadar rüzgâr enerjisi alanında 20 gigavatlık yekûn kapasiteye ulaşmayı ve birincil enerjinin yüzde 30’unu yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi amaçlıyor GE’nin dost Enerji ile yaptığı yeni bir anlaşmayla Bergama rüzgârından 70 MW enerji üretimi sağlanmaya başlanacak. Anlaşmaya göre, Bergama Rüzgâr Enerji Santrali için GE tarafından tedarik edilecek rüzgâr türbinlerinin kanat ve kule üretimi Türkiye’de yapılacak. Anlaşma yüzünden Türkiye’de bu bağlamda hem istihdam sağlanacak hem de 2023 yılı amaçları için katkı sağlanmış olacak. 10. GE, dünyayı değiştirmeye devam ediyor
Rüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 GelişmeRüzgar Enerjisi Alanından Dikkat Çeken 10 Gelişme
GE, yenilenebilir enerji alanında yaptığı çalışmalar, geliştirdiğiteknolojiler ve sosyal mesuliyet faaliyetleriyle dünyayı değiştirmeye devam ediyor. Rüzgâr santralleri, GE’nin teknolojisiyle akıllanıyor ve rüzgâr türbinlerinin bulut ortamında yine yaşam bulan dijital ikizleri, verimliliği artırabilmek ve yenirüzgâr santralleri tasarlamak için kullanılıyor. GE’nin bu teknolojisi yüzünden verimlilik %20 artıyor. Yenilebilir enerjialanında yürüttüğü teknoloji ve sosyal çalışmalarıyla dikkat çeken GE, Fortune Dergisi’nin “Dünyayı Değiştirenler” listesindebu sene üçüncü sırada yer aldı. Doğa dostu yenilenebilir enerji alanında yapılan çalışmalar ve teknoloji yüzünden yenilenebilir enerjide verimliliğin artması, maliyetlerin düşmesi hatta daha da önemlisi GE’ningeliştirdiği teknolojiler ve yapılan çalışmalar sizce de dünyayı daha iyi bir yer haline getirmiyor mu? Enerji sektöründeki diğer gelişmeler için http://geturkiyeblog.com/ge-hikayeleri/enerji-verir/ burayı ziyaret edebilirsiniz.
loading...

Yorumunuzu Bırakın