PATRON TASARIMCI OLMAYA KALKIŞIRSA!

UXistanbul Uluslararası Konferansı’nda dünyanın önder şirketlerinden birçok ünlü kullanıcı tecrübesi ve kullanılabilirlik profesyonelı, deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı. Konferansta paylaşılan “Türkiye Kullanıcı tecrübesi Raporu‘na göre  patronlar  tasarımları yüksek profesyonellık gerektiren tasarımda bile son kararı veriyor. Oysa son karar hakkında profesyonel kullanıcı deneyi ekiplerinin ön planda olması, nihai olarak da bu kararı kullanıcının vermesi hedeflenmeli. Aksi takdirde milyonlarca dolarlık zararlar bile oluşabiliyor.

PATRON TASARIMCI OLMAYA KALKIŞIRSA! PATRON TASARIMCI OLMAYA KALKIŞIRSA!

Ürün tasarımlarına ilişkin son kararın kuruluş dinamiklerine ve yapılanmasına göre pek çok farklı kişi ve departman tarafından verildiği rapor sonuçlarına yansıyor. Yüzde 34 gibi çok yüksek bir nispetle bu çalışmaları uçtan uca yürüten departmanların değil, çalışmaya yalnızca son noktada dahil olmuş üst yöneticilerin bu kararları alabildiğini görüyoruz. Raporu yorumlayan UXservices Yönetici Ortağı Barış Sarıalioğlu, “Anket sonuçlarına baktığımızda üst yönetimin tasarımlara ilişkin nihai kararı verme sürecinde oldukça faal bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Bu mevzuda kullanıcı tecrübesi ekiplerinin, kullanıcıların ihtiyacını çözümleme ederek tasarıma yansıtmaları nedeniyle ön planda olmaları doğru bir yaklaşım olacaktır. Uzmanların değil de patron ve umumi müdürlerin son onayını verdiği tasarım projelerinde sıkıntılar yaşanmakta. Bu mevzuda Kullanıcı tecrübesi Ekiplerinin kullanıcıların ihtiyaçlarını çözümleme ederek tasarıma yansıtmaları nedeniyle ön planda olmaları doğru bir yaklaşım olacaktır. Nihai kararı ise kullanıcıların vermesi, hedeflenmesi gereken son nokta olmalıdır. yalnız anketimizde görülüyor ki profesyonel ekiplerin son kararı verme oranı yüzde 25, kullanıcıların karar verme oranı ise yalnızca yüzde iki Bu tür yanlış tercihler yüzünden milyonlarca dolarlık zararlar bile ortaya çıkabiliyor” söyledi

PATRON TASARIMCI OLMAYA KALKIŞIRSA! PATRON TASARIMCI OLMAYA KALKIŞIRSA!

Şirketlerin yüzde 91’i kullanıcı tecrübesinin farkında

Raporun en ses getirici çıkarımlarından birisinin, Kullanıcı tecrübesi yetkinlik Düzeyi rakamları olduğu göze çarpıyor. Kurumları UX anlamındaki yetkinlik düzeylerine göre kategorize eden çalışmanın sonuçlarına göre, firmaların yalnızca yüzde 9’u kullanıcı tecrübesi ile ilgilenmiyor. art kalan yüzde 91 ise ya doğrudan ya da dolaylı olarak kullanıcı tecrübesi ile ilgileniyor. Altı kategoride incelenen şirketlerin önemli bir kısmı olan yüzde 35’lik bir bölüm, kullanıcı tecrübesinin öneminin farkında yalnız henüz kâfi yatırımları yapamamış şirketleri işaret ediyor. Diğer ülkeler ile yapılan araştırmalar ile kıyaslandığında, Türkiye’deki bu yüzde 35’lik kesim dünya trendleri ile paralellik gösteriyor.

Yüksek eğitim kuruluşları talebi karşılamıyor

Raporda yayınlanan, toplumsal olarak en önemli istatistiklerden birisi ise, eğitim kuruluşlarının kullanıcı tecrübesi hakkındaki talebi ne ölçüde karşılayabildiklerine değin verileri ortaya koyuyor. Araştırmaya göre yüzde 30 oranında katılımcı, kullanıcı tecrübesi alanında eğitim veren bir üniversite bölümü olmadığını, yüzde 29’u mevcut olan bölümlerin ihtiyacı karşılayacak yetkinlikte olmadığını, yüzde 26’sı ise kâfi sayıda bölüm olmadığını belirtiyor.

Barış Sarıalioğlu patron Tasarım Türkiye Kullanıcı tecrübesi Raporu UXistanbul Uluslararası Konferansı UXservices 2016-02-29
loading...

Yorumunuzu Bırakın