Komünizm ile Sosyalizm arasındaki fark nedir?

Blog Sıklıkla birbirlerine karıştırılan komünizm ve sosyalizm arasındaki farklar.
Komünizm ile Sosyalizm arasındaki fark nedir?Komünizm ile Sosyalizm arasındaki fark nedir?
Komünizm ve sosyalizm, eşitliği destekleyen ve sosyal sınıfları ortadan kaldırmayı amaçlayan ekonomik-politik yapılanmalardır. Bu 2 terim çoğu vakit birbirlerinin yerine kullanılır, ama aslında birbirlerinden çok farklı şeylerdir. Sosyalizm ve komünizm teorik olarak çok çekicidirler; herkes kendi üstüne düşeni yapar ve tüm cemiyet hep birlikte toplumun iyiliği için çalışır. Bu 2 görüş de tüm toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan üretim planları yapar. Bu görüşler zamanında bazı ülkelerin denediği ütopik iktisat yapılarıdır lakin bu denemelerin hepsi ya başarısız olmuş, ya da yapılacak reformları imkansız kılacak şekilde diktatörlüklere evrilmişlerdir. Komünist bir toplumda her şey işçi sınıfına aittir ve toplumun her bireyi aynı toplumsal amaç uğruna çalışır. Bu düzende yoksul ya da varsıl yoktur. Bunun yerine herkes eşittir. Mal, toplumun üreterek ortaya koydukları çalışma miktarına yahut emeğe göre değil, ihtiyaca göre dağıtılır. İşçilerin her ihtiyacının cemiyet tarafından karşılanması hedeflenir ve ihtiyaç olandan fazlasına gerek yoktur. Örneğin bir işçi fazladan mesai yaparsa bunun hiçbir getirisi olmaz ve üretim minimum seviyede etkilenir. İşçi, fazladan harcadığı emek karşılığında normalde ne alıyorsa gene onu alacaktır. Tam da bu yüzden bu tür iktisat uygulamaları sık sık üretim azlığına, toplu fakirliğe ve az gelişmişliğe sebep olmaktadır. Bunun bir örneği de Sovyetler Birliğidir. 80’li yıllarda ülkede yokluk çok yaygındı; bu yüzden çıkan isyanlar ve devrimler neticesinde ise ülke dağıldı. Sosyalizm bazı mevzularda komünizme eş lakin daha az uçlardadır. Sosyalizmde de ülkü komünizm gibi eşitliktir. Sosyalizmde üretim araçlarının ve tesislerinin sahipliği işçi sınıfında değil, yeniden tüm toplumun faydasına kullanılması şartıyla devletin elindedir. Bunun yerine işçilere ücret ödenir ve işçiler paralarını istedikleri şeye harcamakta özgürdürler. Her işçiye esas ihtiyaçları devlet tarafından sağlanır, bu sayede işçi esas ihtiyaçları hakkında kaygı duymadan üretim yapabilir. fakat bu sistemde de üretim sınırlıdır çünkü daha fazlasını başarma dürtüsü yoktur. Gelir getiren bir işletme sahibi olma yetisi gibi başarıyı güdüleyen şeyler olmadığı için işçiler içgüdüsel olarak bu isteği bastırırlar. Hem komünizm hem de sosyalizm özel mülkiyetin yokluğunu ve sınıf eşitliğini savundukları için Kapitalizmin tam zıttı görüşlerdir. Kapitalizmde fazla emeğin karşılığı hiçbir engele takılı kalmadan doğal olarak verilir. Fazla üretim neticesinde ortaya çıkan fazla ürün kimseye dağıtılma zorunluluğu olmadan mal sahibinin elinde kalır. Kapitalist düzen rekabete teşvik eder, bunun neticesinde da ebedi gelişme fırsatı vardır. Günümüz dünyasında Türkiye gibi birçok ülke sosyalizmin belirli parçalarını kendi ekonomik ve sosyal politikalarında kullanmaktadırlar. Örneğin Birleşik Krallık’ta piyasa serbestliği vardır ve işçiler emeklerine nispetle mümkün olduğunca çok kazanabilirler. fakat diğer profilden sağlık gibi esas hizmetler devlet tarafından emeğinin fazlalığına bakılmaksızın herkese sağlanır. ABD’de uygulanan gıda pulu gibi refah programları da kapitalist toplumların uyguladığı sosyalist politikalara örnektir. Buna eş diğer yayınlar: Dünün Çocukları Sosyalizmi Şirinler’den Öğrenmiş Olabilir Mi... Paylaşım ekonomisi, yeni bir ekonomik sistemin başlangıcı olabilir m... Sosyalizm Nedir?
loading...

Yorumunuzu Bırakın