Kapitalizm ve Sosyalizm Arasındaki 5 Fark

Kapitalizm ve Sosyalizm arasındaki farklar neler? En esas farklar ile Kapitalizm ve Sosyalizm karşılaştırılması.

Kapitalizm ve Sosyalizm Arasındaki 5 FarkKapitalizm ve Sosyalizm Arasındaki 5 Fark
Kapitalizm vs. Sosyalizm. Kapitalizm ve Sosyalizm arasındaki farklar.

Daha önceki yazılarda sırasıyla Kapitalizm ve Sosyalizm nedir, esas ilkelerini neler oluşturur anlatmıştım. Bu yazıda kapitalizm ve sosyalizm arasındaki farkları ve bu ekonomik sistemleri birbirinden ayıran en önemli unsurları kısaca anlatacağım.

Kapitalist sistem ve sosyalist sistem arasındaki farkları tam anlamıyla öğrenebilecek için 5 esas unsurdan bahsetmek mümkün.

Sermayenin üretici güç olarak kabul edildiği Kapitalizm ve üretici gücün emek olarak kabul değildiği Sosyalist ekonomik sistemleri arasındaki en önemli diğer farklar özetle şu şekilde:

fark 1.

Kapitalist ekonomilerde özel mülkiyet olmazsa olmazdır. Kapitalizmde özel mülkiyet hakkı bulunur. Kapitalist sitemde bireyler sınırsız mülkiyet hakkına sahiptir.

Sosyalist ekonomilerde özel mülkiyet hakkı yoktur. Sosyalizmde evler, arsalar, araziler ve tüm üretim araçları kamu nun mülkiyetindedir.

fark iki

Kapitalist sistemde hangi malların hangi miktarlarda ve hangi yöntemlerde, kimler için üretileceğine otomatik işleyen ücret ve piyasa mekanizması ile karar verilir.

Sosyalist ekonomilerde mallar, miktar, yöntem ve üretimde ayarlama merkezi bir tasarlama otoritesi tarafından yapılır.

fark 3.

Kapitalizmde kişi yararı ön plandadır. Kapitalist ekonomilerde fert daha çok kar elde edebilmek amacıyla kendi çıkarlarını en üst düzeye çıkararak çalışır.

Sosyalizmde kamu yararı ön plandadır. Sosyalist düşünceye sahip ekonomilerde bireylerin değil, toplumun çıkarları belirleyicidir.

fark dört

Kapitalist sistemde kapital daha az kişide yoğunlaşabilir. Sermayenin daha az kişide yoğunlaşması gelir dağılımda adaletsizlik ve dengesizliğe yol açabilir.

Sosyalist sistemde bireyler arası eşitlik esastır. Sosyalist düşünceye göre kişiler arası gelir dağılımının dengeli ve adaletli olması gerekir.

fark 5.

Kapitalist sistemlerde çok partili politik yaşam mevcuttur. Bu sistemde “yol gösterici planlar” bulunur.

Sosyalist sistemler yegâne partili rejimlerdir. Çok partili politik yaşam tercihlerinden bahsedilmez. Bu sistemde “emredici planlar” bulunur. umumiyetle baskıcı ve antidemokratik aplikasyonlar görülür.


loading...

Yorumunuzu Bırakın