Kapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

anne Sayfa Haberler iktisat Kapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey Kapitalizm, göreceli olsa da bireylere ve şirketlere çeşitli avantajlar sağlar. Kapitalist sistemin faydaları ve hakkındaki ilginç gerçeklerle daha müspet görüşleri bu yayında bulabilirsiniz.
Kapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 ŞeyKapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
Kapitalizm Hakkında İlginç Bilgiler. Kapitalizm bugün dünya üzerindeki en özgürlükçü cemiyet yapılanmalarından birisi olarak görülmektedir. Kapitalizm sisteminde fert lokasyonlu bir görüş ve devlet ile özel mülkiyet arasında belirgin çizgiler vardır. Bu ekonomik sistemde bireylerin özgürlükleri had safhadayken kısıtlamalar da minimumda tutulmaktadır. Daha önce kapitalizm nedir yazısında bu ekonomik sistemin esas dayanakları ve geçmişi hakkında güzel bir yazı yazılmıştı. Bazılarınız çoktan mevzu hakkında düşünce sahibi oldu, fakat bilmeniz gerekenler yalnızca önceki yazıda yer meydan kapitalizm sisteminin esas ilkelerinden ibaret değil. Bu nedenle kapitalizmi daha iyi idrak edebilmeniz için onu kabul etmemize gerekçe meydana gelebilecek en iyi yanlarını keşfetmek için biraz daha yaklaşın: 1. Daha demokratik bir sosyal sistemi amaçlar Demokrasi yalnızca etnik kökeni, dili, dini, düşünceleri, hayat tarzı ya da her ne farklılığı olursa olsun herkese rey verme hakkından ibaret değildir. Demokrasi aynı vakitte her vatandaşa çevrelerinde olup bitenler hakkındaki fikirlerini ve yorumlarını özgürce dile getirebilme hakkı da vermektir. Diğer toplumsal yapılanmalarda anlatım özgürlüğü çok sınırlıyken kapitalizm bu mevzuda diğer görüşlerden üstün gelmektedir. İşte kapitalizmi faydalı kılan en önemli şey de budur. Kapitalizm, daha demokratik bir sosyal sistemde yaşamamıza olanak sağlamaktadır. iki Ülke ekonomilerinin kendiliğinden büyümesini sağlar Kapitalist ülkelerin ekonomileri kendiliğinden daha fazla ilerleme kat etmektedirler. Bütün bireyler ve girişimler ekseriyetle büyük art dönüş ile motive olduklarından ne yapılacağını öğrenmek ya da daha başarılı olamak için ellerinden geleninin fazlasını yaparlar. Bu nedenle her şirket ve her fert elinden geleni maksimum seviyede yaparsa, iktisat bir bütün olarak kapitalizmin varlığından dolayı gelişim ve büyüme olarak sistemin faydasını görür. 3. Yatırımda sınırlar ve engeller yoktur Dünyanın en iyi üretim şirketlerinin önemli bir kısmı sebep ABD merkezlidir? Bu durumun altında yatan sebep çok basit; çünkü ABD, kapitalist bir ekonomiye sahip ve bu yüzden yatırım sınırlarının olmadığı, devlet tarafından sürekli düzenlemelerin dayatılmadığı serbest pazar sistemini uyguluyor. ABD’de sizi durduracak yegâne şey yalnız pazardaki rekabette art kalmanıza sebep meydana gelebilecek kendi beceriksizliğiniz olabilir. Sistemin var olduğu tüm ülkelerde de durum böyledir. dört Daha özgürce yaşamayı sağlar Kapitalizm her şahsa hayatında ne yapacağını ve nasıl bir kariyer peşinde koşacağını özgürce seçme hakkı verir. Toplumun sizin görüşünüzü köreltecek ya da sizi belirli bir işi yapmaya zorlayacak kuralları olmaz; bu da kendi hayatınızın kurallarını özgürce koyma hakkını size verir. Bu kapitalizmin en ilginç gerçeklerinden birisi değil mi? İsterseniz bir web girişimcisi olun isterseniz de küçük bir terzi dükkanını işletin. Seçim hakkı sizin, müdahale asla yok. 5. Kapitalizm insanların içindeki ‘en iyiyi’ ortaya çıkarır Kapitalizm, en iyi olanı her vakit en iyisi ile ödüllendirir. Her bireyi ya da şirketi elindeki işi en iyi şekilde yapmaya motive eder. arka dönüşler dolaysız olarak birey ya da şirketlerin ortaya koyduklarıyla ve üretkenlikleriyle ilgilidir. İşte bu yüzden bireyler ya da şirketler yarışta ön sıralarda yer bulabilmek için sürekli ‘en iyi’ olmak için çalışırlar. Bu da her vakit ‘en iyiyi’ ortaya çıkarır. 6. Kapitalizm aslında ‘eşitliği’ amaçlar Kapitalizm, konsepti gereği herkesi toplumun onlar için ‘en iyi’ olarak tanımladığı işlere değil, kendi isteyecekleri işlere yönelmesini teşvik eder. yani ister bir sinema yıldızı, ister bir giysi imalatçısı olsun insanlar çalıştıkları işten ve hayatlarından memnundur. Çünkü hâlihazırda hangi mesleği yapmak istediğini herkes kendi seçer. Kapitalist sistemde herkes tüm meslek gruplarına saygı duyar, bu da toplumu mecazen daha eşit kılar. 7. Toplumsal iyiliğe teşvik eder Kapitalizmi genelde her iş sahasının hesap vermekle mesul ve rekabetçi olduğunu düşünürüz. Bu sistemde her insan, bazı mesleklerde uyuşukluğun ve hakkının altında kazanmanın yaygın olduğu diğer sosyal yapılanmaların aksine, üretkenliğinin karşılığı kadar kazanır. Sistemde ne kadar üretir ve ne kadar çok çalışırsanız bunun karşılığını alırsınız. Diğer yandan böyle bir sistemde her mesleğe eşit önem verildiğinden toplumsal ayrılıklar da minimuma düşmektedir. 8. Kısmen daha iyi sağlık şartları sağlar Kapitalizm daha iyi sağlık şartlarını herkes için garantileyebilir mi? Cevabı biraz tartışmalı da olsa kısmen evet. Kapitalizm daha fazla özgürlüğü ve ilerlemeyi teşvik ettiğinden dolayı insanlar daha sağlıklı yaşam tarzlarına sahip olarak kuşkusuz ki çok daha üretken olmaktadırlar. Dünyada son yıllarda organik azık üretiminin artması, tohum ve gübre fiyatlarının ucuzlamasının nedeni de aslında budur. 9. Kapitalizm açgözlülüğe teşvik edebilir Kapitalizmin bir ilginç özelliği de açgözlülük ile ilgilidir. Açgözlülük bir profilden iyi tanımlanmış bir insan ihtiyacı iken diğer profilden tartışmaya açık da olsa kapitalizmin temelini oluşturmaktadır. Paraya, güce ve performansa duyulan açlık ekonomiyi ve bireyleri hayatta ileri götüren uyarıcılardır. İnsanlar kazandığı her kuruş için savaş veriyorlar, bu da yaratıcı fikirlerin ve müthiş bir verimin ortaya çıkmasına yol açıyor. 10. Kapitalizm sanıldığı kadar popüler değildir Bu sistemi doğrudan ya da dolayılı olarak kabul eden ve uygulayan birçok ülke mevcut Bu nedenle birçok kişi kapitalizmin diğer sistemlerden çok daha popüler olduğu yanılgısına düşebiliyor. ama sanıldığının aksine kapitalizm çok da popüler değil. Hatta her yıl bu sistem çok daha fazla eleştiriye maruz kalıyor ve eğer abartı olmayacaksa; kan kaybediyor. Çoğumuzun aklında üretim araçlarının özel mülkiyetinin daha yararlı ve rekabetçi olarak görüldüğü şeklinde bir illüzyon mevcut o yüzden şu rakamları gördüğünüze muhtemelen şaşıracaksınız: Dünya’nın en meşhur kapitalist ekonomilerinden birisi olan ABD’de gençlerin büyük çoğunluğu kapitalizmin, sosyalizminden daha iyi olmadığını düşünüyor. sene başında The Washington Post gazetesinden Catherine Rampell tarafından kaleme alınan bir araştırma yazısının sonuçları gerçekten ilginç. Rakamlara göre ABD’de sadece 30 yaş altı gençlerde, sosyalizm kapitalizmden daha fazla destek görüyor. Sosyalizm hakkında müspet görüş verenlerin oranının yüzde 30’a yakın olması, özellikle de Soğuk Savaş zamanında anti-komünizm tehlikesiyle korku salınan ABD’de gerçekten dikkat çekici bir nispet olarak karışımıza çıkıyor. ÖnerilenDiğer yayınlar
Kapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 ŞeyKapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
ekonomi Kapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
Kapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 ŞeyKapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
İş Dünyası İş Dünyasına Bakış Açınızı Değiştirecek 10 Kitap Tavsiyesi
Kapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 ŞeyKapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
Haberler Araştırmaya göre ABD cezaevlerinde ‘noodle’ akça ünitesi yerine kullanılıyor Bu Hafta Öne Çıkanlar
Kapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 ŞeyKapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
İngilizce Öğrenmek için En tesirli 10 Yöntem
Kapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 ŞeyKapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
Araştırmaya göre ABD cezaevlerinde ‘noodle’ para ünitesi yerine kullanılıyor
Kapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 ŞeyKapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
Motivasyonu Arttıran ve Huzur Veren 10 Eşsiz Film
Kapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 ŞeyKapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
Başarılı Olmuş Cömert Zenginlerden 7 Tavsiye Son yayınlar
Kapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 ŞeyKapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
iktisat Kapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
Kapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 ŞeyKapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
İş Dünyası İş Dünyasına Bakış Açınızı Değiştirecek 10 Kitap Tavsiyesi
Kapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 ŞeyKapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
Haberler Araştırmaya göre ABD cezaevlerinde ‘noodle’ akça ünitesi yerine kullanılıyor
Kapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 ŞeyKapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
Yatırım iPhone 7’ye Alternatif Daha Kazançlı 6 Yatırım Fikri
Kapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 ŞeyKapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
Bankalar Banka kartı ATM’de kaldığında ne yapılmalı?
loading...

Yorumunuzu Bırakın