Grip olunca antibiyotik almayın!

Yanlış antibiyotik kullanımı, pek çok hastalığın tedavisini engelliyor, maliyet yükseltiyor.

Grip olunca antibiyotik almayın!Grip olunca antibiyotik almayın!

Grip olunca antibiyotik almayın!

Antibiyotik kullanımının Avrupa’daki bütün ilaçlar arasında dördüncü ve beşinci sıradayken ülkemizde birinci sırada yer aldığını; ülkemizdeki ilaç pazarının %20’sini oluşturduğunu biliyor muydunuz?

Gereksiz ve taraflış antibiyotik kullanımının yol açtığı problemleri Hisar Intercontinental Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve kafa Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Apuhan anlattı.

Gereksiz ya da taraflış antibiyotik kullanımının cemiyetun bütününü ilgilendiren bir kamu sıhhati problemi olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Apuhan; ‘Yerinde olmataraf antibiyotik kullanımı mikroorganizmalarda vakit la artan antibakteriyel dirence, tedavi başarısızlıklarına, taraf tesir sıklığı ve tedavi maliyetlerinin artışına yol açar. Antibiyotiklerin kalitesiz kullanımı yalnızca hastaların değil aynı vakitte çevrenin mikrobiyolojik yapısındaki dengenin değişmesine neden olur. Çoğu vakit uygunsuz kullanılan antibiyotiklerin ekolojik tesirleri unutulmaktadır. Yanlış kullanılan ağrı kesici yalnızca o hastaya zarar verdiği halde antibiyotiklerin kalitesiz kullanımı sonradan başkalarını enfekte edebilecek dirençli hastalıkların oluşmasına yol açabilir.

şuurlu ve uygun antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılmasında hekimler kadar cemiyetun da bilgilendirilmesi ve eğitilmesi lüzumlu dir. Antibiyotiklerin kullanımı keyfi uygulamalardan ırak belli kaidelere oturtulmalıdır. Antibiyotikler ne kadar uygunsuz ve çok kullanılırsa o kadar ivedi kaybedilen ilaçlardır. İlaç sana yisinde son senelerde yeni çıkan antibiyotiklerin sayısı azalmıştır. Yeni moleküllerin üzerinde az çalışma yapılmaktadır. İlaç maliyetlerini azaltmak için daha çok eski antibiyotiklerin ana molekülü üzerinden ilaçlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Uygunsuz kullanımlar neticesinde yeni geliştirilen antibiyotikler kullanılmaz hale gelmektedir. İlaç molekülünün piyasaya sürülmesi 10-20 senelik araştırma geliştirme döneminden sonra olmaktadır. Bu da elimizdeki antibiyotikleri kaliteli kullanmanın önemini göstermektedir.’ açıklamasında bulundu.

Antibiyotikleri En Çok Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Yanlış Kullanıyoruz!

Özellikle hastanın doktora gitmeden eczaneden antibiyotiği temin edebilmesi bu taraflışın sürdürülebilir bir taraflış olmasına da neden olur. Virüslerin neden olduğu üst solunum yolu enfeksiyonlarından en sık görülen nezle ve grip gibi ateşli hastalıklarda derhal antibiyotik alınması yaygın olarak görülse de katiyen taraflıştır. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Hastalık uygun antibiyotikle tedavi edildiği vakit , başka belirtilerle beraber ateş de düşer.
Antibiyotikler bakterilere karşı tesirlidir, virüslere tesir etmezler. Bu neden le iyileşme müddetcini kısaltma, virüslerin başka insanlara yayılmasını engelleme gibi bir özellikleri yoktur. Aksine; antibiyotik direncine, vücut hücrelerinin ölmesine, bağışıklığın azalmasına ve antibiyotiğin taraf tesirlerine maruz kalarak iyileşme müddetcinin uzamasına neden olur. Antibiyotik gerçekten lüzumlu olduğunda artık işe yaramaz.

Antibiyotik Direnci nedir?

Antibiyotik direnci, antibiyotiğin belli bir bakteriyi öldürme yahut üremesini durdurma özelliğini kaybetmesidir. Dirençli bakterilerin artması, ekolojik dengenin bozulması, hasta tedavi maliyetinin artması uygun olmataraf antibiyotik kullanımının kötü sonuçlarıdır. Bu hem cemiyet kaynaklı hem de hastane enfeksiyonlarında ciddi seyirli hasta oranlarının artmasına, tedavinin başarısızlığına, hatta ölümle sonuçlana n vakalara yol açar. Dirençli bakteri, antibiyotik karşısında hayatta kalarak çoğalmaya devam ederken, hastalığın daha uzun sürmesine neden olur. Ayrıca dirençli bakteriler hastanın durumuna bağlı olarak idrar yolu, akciğer, ten ve kan dolaşımı enfeksiyonlarına da yol açabilir.

Antibiyotik Seçiminden Önce Bu Soruların Yanıtlarını Öğrenin!

Antibiyotik kullanmam gerekiyor mu?

Antibiyotik kullanmadan evvel laboratuvar ttesirklerim yapıldı mı?

Ön tanısı konulan enfeksiyon hastalığımın olası etkenleri neler?

Teşhis edilen hastalığımın için antibiyotik tedavisi lüzumlu mi?
Antibiyotik kullanmam gerekiyorsa hangisinin seçilmesi en uygun?

Antibiyotiği hangi yoldan kullanmalıyım?

Uygun doz ne?

Kültür sonuçlarından sonra antibiyotiğim değiştirilmeli mi?

Antibiyotik tedavimin müddetsi ne kadar olmalı? Uzun müddetli tedavi antibiyotik direnci geliştirebilir mi?

Antibiyotik tedavisine başlamadan evvel hastadaki klinik tabloya neden meydana gelebilecek potansiyel etkenler düşünülmeli; gram boyaması, külcins-antibiyogram ve serolojik testler gibi yöntemlere başvurulmalıdır. Külcins sonucuna göre başlanmış antibiyotik tedavilerinin uygunsuz olma oranları daha düşükcins.

Akılcı Antibiyotik Kullanımı İçin…

hekim tarafından, hastada tespit edilen enfeksiyon hastalığına neden olan bakteriye göre en tesirn antibiyotiğin seçilmesi,

hekim reçetesi olmadan antibiyotik kullanılmaması,

Viral enfeksiyonlarda antibiyotik alınmaması,

hekimun belirlediği müddet ve dozda antibiyotik kullanılması,

Belirtiler geçince tedaviye son verilmemesi (uygun doz ve müddetde alınmazsa bakteri yine üreyebilir, hastalık tekrarlayabilir ve antibiyotik direncine neden olur),

Gebelerde ve emziren annelerde bebeğe zarar vermeyecek antibiyotiklerin seçimine dikkat edilmesi, bu cins hastaların,
hekimlerını durumları konusunda uyarmaları,
Altta yatan kronik hastalıkları olan kişilerde uygun antibiyotik seçimine dikkat edilmesi gerekir.
Kaynak:GerçekGündem

loading...

Yorumunuzu Bırakın