Ekonomide Kişisel Gelir Nedir?

Ekonomide Kişisel Gelir Nedir?Ekonomide Kişisel Gelir Nedir?
ekonomi yazınında kişisel gelir nedir, ne anlama gelir ve nasıl hesaplanır.

Kişisel gelir, vergilerin ödenmesinden derhal önce bireylerin eline geçen ve harcanmaya müsait gelirdir. Bir diğer ifadeyle kişisel gelir, kişilerin belirli bir dönem içerisinde fiili olarak elde etmiş oldukları tüm gelirlerin toplamıdır.

Kişisel geliri bulabilmek için milli gelirden; dağıtılmamış işletme karları, kuruluşlar vergisi ve sosyal güvenlik keseneklerinin çıkarılması gerekir. Bu işlemin ardından kmeydan hesaplama değerine nema ve transfer ödemeleri eklenir ve son olarak çıkan sonuç kişisel gelire ulaştırır.

Kişisel Gelir Hesaplama Yöntemi

Kişisel gelir hesaplaması yaparken daha iyi anlaşılabilmesi için çıkarılması ve eklenmesi gerekenleri tablo üzerinde göstermek istiyorum. Kişisel gelirin hesaplanmasını yaparken milli gelirden çıkarmanız ve son değere eklemeniz gereken hesap kalemleri tabloda yer aldığı şekildedir.

milli GELİR

ÇIKARILANLAR (-) EKLENENLER (+)
-kuruluşlar Vergisi +Transfer Ödemeleri
-Dağıtılmamış firma Karları +Faiz Ödemeleri
-Sosyal Güvenlik Payları  

= Kişisel Gelir

 

Kişisel Gelir ve Bilinmesi Gereken Hesap Kalemleri

Kişisel gelir hesaplamasında kullandığımız ve yukarıda da adları yer meydan hesap kalemlerini kısaca, ne sebeple hesaplamaya eklendiğini ya da çıkarıldığını da açıklamak istiyorum.

Transfer Ödemeleri. Devlet varlığını sürdürebilmek için vergiler ve borçlar yoluyla gelirler elde eder. Devletin topladığı bu gelirler, kendi kuruluşları vasıtasıyla cemiyet çıkarları göz önünde bulundurularak tekrardan dağıtılır. Dağıtılan bu gelirler, cemiyetda üretim ya da üretim yapmak için çaba harcamadıkları halde bazı kişilere verilir.

Örneğin; emekli maaşlarını, işsizlik maaşlarını ya da benzeri sosyal yardımları bu küme altındaki harcamalara örnek olarak gösterebiliriz.

kuruluşlar Vergisi. firmalar elde ettikleri karların bir kısmını, belirlenen ölçülerde devlete verirler. Bu kuruluşlar vergisi olarak adlandırılır. kuruluşlar vergisi sebebiyle işletmeların sahibi ya da ortaklarının gelirlerini bu vergi oranında azaltmış olduğundan dolayı, kişisel gelir hesaplaması yaparken kuruluşlar vergisi toplamını milli gelirden çıkarmamız gerekir.

Dağıtılmamış firma Karları. firmalar elde etmiş oldukları karların tümünü her vakit ortaklarına dağıtmazlar. firmalar yapılarını güçlendirmek ya da çoğu vakit yeni yatırımlar yapmak için kendilerine fon oluştururlar. Bu sebeple ortakların alacağı kar payı, bu fona ayrılan miktar kadar azalacağından kişisel gelir hesaplaması yaparken bu kalemi göz önünde bulundurmalı ve milli gelirden çıkarmalıyız.

Sosyal Güvenlik Payları. Ülkeler kanunlar çerçevesinde bazı kesintiler uygular. mesela ülkemizde buna en iyi örnek, Soysal Güvenlik kurumu (SGK) Prim kesintileridir. Kişisel gelir hesaplaması yapılırken bu kesintilerinde milli gelirden çıkarılması gerekmektedir.


loading...

Yorumunuzu Bırakın