Değerli Çalışanların İşten Ayrılmalarının 8 Nedeni

İş DünyasıStratejiİş Geliştirme Değerli ve başarılı çalışanların bir işten ayrılmasının muhtemel nedenleri.
Değerli Çalışanların İşten Ayrılmalarının 8 NedeniDeğerli Çalışanların İşten Ayrılmalarının 8 Nedeni
İş hayatında her insanın iyi ve kötü günleri olur lakin bu kötü günler çok fazla olmaya başladığı vakit çalışanlar var işlerinden ayrılma planları yapmaya başlarlar. İşverenler firmalarına değer katan çalışanları kaybetmek istemezler çünkü yerlerine yenilerini koymak vakit ve akça açısından çoğu vakit menfaatlerine olmaz. Bu yazıda çalışanların işlerinden ayrılmalarına sebep olan en önemli sekiz nedeni bulabilirsiniz. 1. İş/Yaşam Dengesinin Olmaması herkesin iş dışında yürütmesi gereken bir de hayatı vardır. Eğer iş saatleri ve gereklilikleri kişinin günlük hayatı, ailesi ve çevresi için sorumluluklarını yerine getirmesini engelleyecek kadar çoksa, bunun er ya da geç mesele haline gelmesi kaçınılmazdır. Çalışma saatlerinde ve ihtiyaç duyulduğunda esnekliğe sahip olmamak pek çok çalışanın daha iyisini bulduğunda ayrılmayı düşünmesinin başlıca sebeplerindendir. iki Çok Fazla ya da Çok Az İş İyi çalışanlar kendilerine verilen görevlerden çok daha fazlasını yapabilme kabiliyet ve kapasitesine sahiptir; bu da kimi vakit mesele oluşturabilmektedir. Çalışanın kapasite düzeyi bu kişiye gereğinden çok daha fazla iş verilmesine, ekibin diğer üyelerine göre daha fazla çalışmasına ve tükenmişlik yaşamasına sebep olabilmektedir. yine aynı şekilde gereğinden az işe sahip olmak da sıkılma ve işe yaramama duygularına sebep olabilir. 3. Terfi sorunları Bazı iş yerlerinde, çalışanlar ne kadar çok çalışıp başarılı olsalar da daha iyi maaşlı ve daha üst pozisyonlara doğru istedikleri ilerleme fırsatlarını bulamamaktadırlar. Daha az kalifiye bir kişi terfi aldığında da hakkının yendiğini düşünen çalışanlar sıklıkla işten ayrılmayı düşünebilmektedir. dört Kötü Yönetim Maalesef pek çok kurumda yönetici olmak kişinin becerileri göz önüne alınmaksızın bir kariyer basamağı olarak değerlendirilmektedir. Yöneticilik, çok iyi kişiler arası iletişim becerileri gerektirse de pek çok yönetici bu becerilere sahip olmadıkları gibi bu mevzularda kâfi eğitime de sahip değildir. lüzumlu geribildirimleri vermeyen, lüzumlu motivasyonu ve iş dağılımını sağlayamayan ve iletişimi iyi olmayan yöneticiler mutsuz, tatminsiz ve ayrılmak isteyen çalışanlar yaratabilir. 5. Kötü Bir İş Ortamı Profesyonellikten ırak kişiler arası çatışma, dedikodu, kuyu kazma, sağlıksız bir yazıhane içi müsabaka ortamı gibi olumsuzlukların bulunduğu bir iş ortamı nitelikli bir çalışanın enerjisini tüketip bu kişileri ayrılmaya sevk edebilir. 6. Yetersiz Ödül Sistemi yeterli teşvik edicilerin olmadığı ve çalışanların emeklerinin yeterince ya da adilane şekilde takdir edilmediği durumlarda firmaya bağlılık ve motivasyon azalacaktır. Çalışanlar iyi iş çıkardıklarında maddi ve manevi açıdan karşılığını almalıdır aksi takdirde bu ilgiyi başka yerde arayacaklardır. 7. Yetersiz taraf Olanaklar yan olanaklar çalışan bağlılığını sağlamada dolgun bir maaş kadar önemlidir. Kişisel eğitim ve gelişim için ödenek sağlama, iyi bir sağlık sigortası, esneklik, ücretli izinler, küçük tefek atıştırmalık ikramları, sosyal organizasyonlar ve ehliyetli uzunlukta tatiller çalışanların bağlılığını artırır ve ayrılmayı düşünme ihtimallerini azaltır. 8. Kariyer Hedeflerini Değiştirme Pek çok kişi hayatları boyunca bir ya da aniden çok kere kariyer değişikliğine gidebilmektedir. Başarılı çalışanlarla konuşarak bu kişilere var işlerinde kariyer hareketliliği programları, çalışırken öğrenme ve kendini geliştirme gibi fırsatları sunmak genellikle şirketlerin çalışanlarını elde tutmalarına yardımcı olur. Buna eş diğer yayınlar: Z Kuşağının İş Hayatına Yönelik 3 Beklentisi Vanderkam, hafta sonu çalışmanın faydalı olduğunu düşünüyor...
loading...

Yorumunuzu Bırakın