Bir Yatırım Aracı Olarak: Likit Fonlar

Bir Yatırım Aracı Olarak: Likit FonlarBir Yatırım Aracı Olarak: Likit Fonlar
Bir Yatırım Aracı Olarak: Likit Fonlar

Ülkemizde, kapital Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kendilerine fon kurma yetkisi verilen, özellikle banka gibi kuruluşlar müşterilerden, yaptıkları bir sözleşme karşılığı ödünç nakit alırlar ve bu nakit ları fon adı verilen bir havuz da toplarlar. Havuzda toplanan bu nakit ların ne kadar vadeyle, hangi yatırım araçlarında değerlendirildiği konusu da fonun cinsini belirler.

Likit Fon Nedir?

A tipi fonlar olarak adlandırılan fonlar pay senedi ağırlıklı fonlardır. B tipi likit fonlar olarak adlandırılan fonlar ise Likit Fonlardır.

Likit fon havuzunda toplanan bu nakit lar gecelik borç olarak hazineye verilir. Hazinede aldığı bu borcun karşılığında bankalara teminat olarak gecelik bono / tahvil verir. Kısacası Likit Fon, vadesine 180 günden az kalmış olan ve vasati vade süreleri 45 günden fazla olmayan kapital piyasası araçlarının oluşturduğu fonlardır.

Yatırım Olarak Likit Fonlar

Likit Fonlar da, mesai günlerinde 09.00-14.00 saatleri arasında, o günün belirlenen fiyatı üzerinden alım satım işlemi yapılır. Saat 14.00 ile bir sonraki günün fiyatının sisteme girildiği saat arasında ise o günkü ücretler üzerinden yalnızca art satım işlemi yapılır. Ertesi günün fiyatının sisteme girildiği saat ile 24.00 arasında ise o günkü ücretler üzerinden fon art satımı ve ertesi günün fiyatı üzerinden fon alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Likit Fon, B tipi fonlardan olup, likiditesi en yüksek kapital piyasası araçlarından oluşan ve yatırımcıya en güzel gelir getiren fon’dur.

Likit Fon Getirisi

Likit fon ne kadar kazandırır sorusuna istikbal olursak, Likit Fon’ların gelirlerini fonun portföyünde bulunan devlet tahvili ve hazine bonosu gibi sabit getirili taşınır kıymetlerin nema gelirleri ile pay senedi kâr payları ve fon portföyü için yapılan alım-satım sonucu elde edilen kârlar oluşturmaktadır. Likit Fon portföyü içerisinde bulunan taşınır kıymetlerin piyasa değerlerinin yükselmesi de likit fon portföy değerinin artarak fon fiyatının yükselmesini ve yatırımcısının nakit kazanmasını sağlar.

Likit Fon’lara yatırım yaparken, diğer yatırım araçlarında da olduğu gibi belirli bir risk aldığınızı unutmayın. Çünkü fon’un portföy’ün de bulunan taşınır kıymetlerin değeri artabileceği gibi düşebileceği içinde ananakit nızın tamamını yegâne bir fon’da değil farklı fonlar da değerlendirirseniz riski de bölmüş olursunuz.

yalnız şunu da unutmayın, kural olarak yüksek kazanç edebilme için yüksek risk almanız gerekir.


loading...

Yorumunuzu Bırakın