Azer-Türk Bank’ın Hissedarları Değişti

Azer-Türk Bank’ın Hissedarları DeğiştiAzer-Türk Bank’ın Hissedarları Değişti

Azer-Türk Bank‘ın yarısı Azerbaycan Emlak Meseleleri Devlet Komitesi‘ne devredildi. Böylece, Azer-Türk Bank’ın hissedarları arasında değişiklik oldu.

Önceden Azer-Türk Bank’da tarım Bankası A.Ş.‘nin %46, Aqrarkredit‘in %46, tarım Bank International AG‘nin %4 ve Turanbank ASC‘nin ise %4 payı bulunuyordu.

Aqrarkredit ve Turanbank’ın hisselerini Azerbaycan Emlak Meseleleri Devlet Komitesi’ne devretmesinden sonra bankanın hissedarları; Azerbaycan Cumhuriyeti Emlak Meseleleri Devlet Komitesi (%50), Türkiye Cumhuriyeti tarım Bankası (46,00%) ve tarım Bank International AG (4.00%) şeklinde değişti. yani Aqrarkredit %46 payı ile Turanbank’ın %4’lük payı Emlak Meseleleri Devlet Komitesine verildi.

Azer-Türk Bank, 25.05.1995 tarihinde TC. tarım Bankası A.Ş. ve Aqrarkredit Kredi kurumu (eski Azerbaycan Cumhuriyeti Ticari Tarım-Sanayi Bankası) tarafından kurulmuş ve 11.07.1995 tarihinde harekete başlamış bir bankadır. Nisan ayının başında verilen bilgiye göre, Bankanın sermayesi 13,45 milyon manat, yekûn sermayesi ise 17,24 milyon manat olarak belirtilmişti.


loading...

Yorumunuzu Bırakın