Alman Ekonomik Gücünün Sırrı

Alman Ekonomik Gücünün SırrıAlman Ekonomik Gücünün Sırrı
Almanya ve Güçlü ekonomisi

Alman ekonomisinin gelişme oranları bügün Avrupa birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında (27 ülke) 2 katından fazladır. 2009 yılında tüm Avrupa’yı saran krizden Alman ekonomisi %3’lük artış ile sağ salim çıktı. İlginç olan şu ki, krizden sonra bu ülke kendi ekonomik gücünü daha da arttırmaya devam etti. Peki nedir bu ekonomik efsanenin sırrı? Alman ekonomisi nasıl gelişti ve Alman ekonomisini bu kadar güçlü yapan ne? Bu yazıda bu gibi sorulara yanıt bulacağız.

Alman ekonomisinin başarı sebeplerini ben 3 faktörün üzerinde kurulduğunu düşünüyorum. Bunları ele alalım:

1. Orta Girişimcilik

Almanlar buna Mittelstand diyorlar ve bu mevzuda Almanya ekonomisinin gerçekten de temelini oluşturuyor. Almanya’da 3 milyondan fazla orta ölçekte şirket vardır, Almanların %70’i orta yahut küçük işletmelerde çalışırlar. GSYİH (Gayri safi yurtiçi hasıla – ülkede üretilen mal ve hizmetlerin parayla ifadesi) bu şirketlerin payı %48’dir ve bu gösterge Avrupa ülkeleri arasında en üst düzen göstericidir. Böylece Almanya ekonomisinin %48’i, çalışan nüfusun ise %70’i başka bir deyişle vasati işçi sayısı 9 kişiden oluşan şirketlerden oluşuyor. Devlet orta ve küçük ölçekteki şirketleri tam manasıyla destekliyor, bu duruma örnek verecek olursak:

Kredilendirme ve teşvikler, yılda 16 milyor Euro düzen sinde vasati değeri 25000 Euro olan krediler veriliyor. Kredi faizi yıllık %6-8 oluyor. Almanya ekonomi Bakanlığı desteği ile oluşturulan hizmetler neticesinde orta ölçekli işletmeler için teşvik ediliyor. Bu işletmelere Devlet tarafından doğrudan yardımlar yapılıyor.

Orta girişimcilik bugün yalnızca ekonomik göstergeler açıdan önemli değil, aynı vakitte uzmanlık ve üretilen ürünlerin kalitesinin artırılmasına ve maliyetin düşük olmasına da müspet etkiler sağlıyor.

2 Çalışma Pikanun sında Reformlar

Alman hükümetinin kriz döneminde yaptığı önemli işlerden birisi de işgücü pikanun sının düzenlenmesi oldu. Kriz döneminde Almanya’da çalışma süresinin kısaltılamasına değin Gerar’da kabul edilen bir kanun vardı. Bunun temelinde devlet işçilerin işten çıkarılmaması için birkaç milyarı bulan teşvikler uygulamaya başladı. İlk önce kısaltılmış çalışma modu ile çalışan işçilerin sayısı Almanya üzerinde 1,5 milyon kişi olarak açıklandı. Bu yekûn 6 ay devam etti. Şu anda ülkede mecbur bir gerekçesi olmadıktan sonra kısa süreli çalışan işçiler bulunmuyor. Böylece, uygulanan prensip neticesinde ülke krizde 2 önemli meseleyi çözmüş oldu: kriz döneminde işsizlik en üye indirildi ve şirketler çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalmadı.

3. Made in Germany

Alman ekonomik modelinin temelini eksport yönelme oluşturuyor. İşte bu faktör için “Made in Germany” ülkede üretilen ürünlere müsabaka avantajı yaratıyor. Söz konusu “marka” kurulması için Alman hükümeti büyük yatırımlar yapıyor ve bu yatırımlar ülkede üretim sürecini götüren tüm şirketlerde iş süreçlerinin doğru uygulanmasına imkan sağlıyor. Alman hükümeti şirketlerde ürünlerin oluşturulması, şirketlerin kalite laboratuvarları ile tehciz edilmesi ve umumi kalitenin yükseltilmesi yönünde tedarikçilerle yaptığı çalışmalar neticesinde bugün “Made in Germany” markası en değerli ülke markalarının başında geliyor.


loading...

Yorumunuzu Bırakın