2016 Trendleri ve Mobilite

2015’in sonuna yaklaşırkenuzak Aruba bu sene ve 2016’da etkin olacak trendlerin mobilite ve yeni file çözümleri olduğunu düşünüyor.

2016 Trendleri ve Mobilite2016 Trendleri ve Mobilite

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba’nın Türkiye Ülke Müdürü Ersin Uyaruzak “Kurumlaruzak dijital dönüşüm devrimini göz önüne alarak geliştirdikleri mobil stratejileri ile bir ismim öteye geçebileceklerini umuyorlar. Yeni bir *IDC raporuna göreuzak Türkiye’de kuruluşlar maliyetlerini düşürmek ve esnekliklerini artırmak için gittikçe artan bir oranda dijital dönüşüm girişimlerini benimsiyor veuzak Türkiye’deki BT harcamalarının 2016’da 12.3 milyar dolara ulaşması bekleniyor” diye konuştu

 

İleriye yönelik görüşler yahut tahminler üzerinde çalışıyor ya da yalnızca ati sene sanayiyi şekillendirecek trendlerle alakaleniyorsanızuzak işte size Aruba’nın öne çıkacfileına inandığı birkaç gelişme:

2016 Trendleri ve Mobilite2016 Trendleri ve Mobilite

 

Wi-Fi ile Telefon Görüşmesi: iPhone’lar şu anda kablosuz filelar üzerinden telefon görüşmesini destekliyor ve 2016 Wi-Fi ile telefon görüşmelerinin daha da yaseneacfileı bir sene olacak. Telekom taşıyıcılarının altyapılarını küresel olarak oluşturmaya kafalayacaklarını ve Android gibi kafaka aygıtlarda da bunun daha yaygın bir biçimde benimsenmiş olduğunu göreceğiz. Aruba/HP’nin Ericsson ile yaptığıuzak alıcılara bu sene Wi-Fi ve LTE çözümleri sunma duyurusu bu alandaki gelişmelerin yalnızca bir örneği.

 

Stadyumda Wi-Fi: Kamuya aleni alanlar 2015’te misafirelere Wi-Fi fileları ve yeni servisler sunmaya kafaladı. 802.11ac Wave 2’nin pazaraleni ması ile beraber 2016 da pek çok stat ve bu tip alanların uzak karşı karşıya kalacakları aygıt yoğunluğuna bfilelı yüksek trafik ile kafa edebilmek için filelarını yenilediklerini göreceğiz

 

Ayrıca pek çok halk alanıuzak mobil bfilelantı için altyapısını güçlendirenuzak alıcılara navigasyon hizmeti ve zam kıymetli servisler sunmak için işaretleyiciler (beacon) ve mobil aplikasyonlar kullanan Levi’s Stadium’u gibi kafaarılı referansları takip edecek.

 

IoT (Internet of Things – Nesnelerin Interneti) için Güvenlik: Pek çok endüstride (özellikle de sfilelıkta) IoT aygıtlarının sayısında ciddi bir artış gözleniyor. filea bfilelı aygıt tipleri ve sasenearındaki ciddi artış ile beraber emniyet de ehemmiyetli bir mesele halini alıyor. Bu aygıtların lüzumlu aygıtlarla iletişimlerine ruhsat verilirken erişimlerin emniyetliğini sfilelamak dauzak 2016’nın çok ehemmiyetli bir kafalığı ; emniyet konusu olacak.

 

Mobil aygıtların bfilelantı otomasyonu: 2016’da mektep alanlarındauzak BYOD (Kendi Cihazını Getir)uzak 1’e 1(1-to1) ve 1’den fazlaya (1-to-many) insiyatifleri artmaya devam edecekuzak böylelikle filea bfilelanan mobil aygıt sayısında ciddi bir artış gözlemlenecek. BT elemanları ve eğitim teknolojisi kaynaklarının gittikçe artan oranda kullanıldığı yeni müfredat ile mektep laruzak bu aygıtları hızla ve kolaylıkla devreye alma ve onların uygun file kaynaklarına emniyetli bir şekilde erişmelerini sfilelama ihtiyacı duyuyorlar. Buna bfilelıolarak otomatik devreye alma çözüm otomasyonuna olan talep 2016’da büyüyecek.

2016 Trendleri ve Mobilite2016 Trendleri ve Mobilite

802.11ac Wi-Fi’ye geçiş yoğunlaşacak ve Wave 2’ye olan alaka artacak: Okulların BT birimleriuzak sınıflarda artan mobil aygıt sayısı ve aplikasyonlarla boğuşurkenuzak gereksinim duydukları hızuzak emniyet ve güvenilirliği sunmak için 802.11ac kablosuz altyapısına süratli bir geçiş gösterecekler. file tasarımındaki farklılıkların geniş kapsam sunmaktan daha çok daha yüksek kapasite ve aygıt yoğunluğu taleplerini karşılamaya yönelmesiyle beraber daha fazla mektep yeni 802.11ac Wave 2 kablosuz file standardının sunduğu özellikleri değerlendirme fırsatı bulacak.

 

Multi-gigabit Ethernet ile mevcut lıklı öğrenme deneyimine amade olun: Daha fazla üniversitenin öğretim standartlarını yükseltmek için online eğitim ve test araçları ile medyayı da kullanmasıyla beraber talepleri karşılamak için (multi-gigabit) Ethernet bfilelantısını destekleyen yeni “erişim zamnı anahtarlama” yapıtlerine yönelecekleri aşikardır. BT bütçelerinin gittikçe daraldığı bu dehemmiyetdeuzak mevcut twisted-pair kablo altyapısınıkullanabilen ve hem bugünün hem geleceğin kablosuz erişim noktalarına bfilelanmak için en yüksek transfer hızını (1uzak 2.5uzak 5 hatta 10 Gbps) otomatik olarak sfilelayabilen yapıt arayışı kritik bir ehemmiyet kazanacaktır.

 

Klasik Mobil Bfilelılık Kullanımının Ötesine Geçen Perakendeciler: Perakendecileruzak alıcılerin mobil aplikasyon tercihleri konusundaki anlayışlarını genişletmeye devam ederkenuzak teknokoli odaklı bazı perakendecileruzak alıcılara lokasyon temelli kuponlar sunan lokasyon temelli mobil aplikasyonlar için klasik kullanımın ötesine geçiyorlar. Yeni senedauzak fiyatlandırma verileriuzak stok idaresiuzak eleman idaresi ve alıcı sadakat programları gibi mevcut olan kafaka sistemlerle lokasyon temelli servisleri entegre ederekuzak alıcıler için daha mevcut lıklıuzak daha bütünsel deneyimler sfilelayan perakendeci sayısının arttığını göreceğiz.

 

Mobil Bfilelılığı ve Bluetooth Düşük Enerjili İşaretleyici (BLE Beacon) Dfileıtımını Genişleten Perakendeciler: Son birkaç senedır perakendeci ve kafaka işletmelerinuzak bir yahut 2 lokasyonda ufak işaretleyici (beacon) pilot projelerini gerçekleştirdiğini gördük. 2016’ya doğruuzak merkezi uzaktan çekip çevirme araçlarının mevcut lığıuzak perakendecilerin bu donanım dfileıtımını genişletmelerine ve pazarlamanın yönlendirdiği dfileıtım kavramınıuzak BT birimlerinin kolaylıkla yönetebileceği ölçeklenebiliruzak çok merkezli dfileıtımlara dönüştürmelerine ruhsat verecek.

 

*Kaynak: http://idc-cema.com/eng/about-idc/press-center/63154-ict-spending-to-top-260-billion-in-2016-as-digital-transformation-initiatives-take-hold-across-the-middle-east-turkey-and-africa

 

 

 

 

 

loading...

Yorumunuzu Bırakın